(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sai phạm đăng ký kinh doanh bất hợp pháp tại 867CMT8, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh của Cty TNHH TM DV&DL Rồng Đông Dương
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0818730788     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/06/2019 - 15 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chi cục thuế TP. Tây Ninh

Căn cứ Hồ sơ doanh nghiệp:

1/  Cty TNHH TM DV & DL Rồng Đông Dương, (MST: 3900357953

Giấy phép ĐKKD (lần đầu) số: 4502000271 do Sở kế hoạch và Đấu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/9/2004 

a/ Địa chỉ trụ sở ĐKKD (lần đầu) ngày 15/9/2004 tại: 867 CMT8, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Hồng Hạnh          CMND Số: 212029671

- Hộ khẩu thường trú: 91A Nguyễn Thị Tân, Phường Trần Hưng Đạo, TX.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Chổ ở hiện tại: 359/1B Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3- TPHCM

b/ Địa chỉ trụ sở ĐKKD (lhay đổi lần thứ 1) ngày 31/5/2005 tại: Số 42/2A Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

- Đại diện pháp luật: Ông Trần Bạch Trung        CMND Số: 020493821

- Hộ khẩu thường trú: 171 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4- TP.HCM

- Chổ ở hiện tại: 173 Hoàng Diệu, P.9, Quận 4- TPHCM

 
2/ Căn cứ Quyết định số 5/QĐTH-ĐKKD Sở KH&ĐT Tỉnh Tây Ninh ký ngày 22/2/2011 "Về việc thu hồi GCN.Đăng ký DN"

3/ Căn cứ Thông báo số 148/71B-ĐKKD do Sở KH&ĐT Tỉnh Tây Ninh ký ngày 13/10/2011 "Về việc XÓA TÊN DN trong sổ ĐK.KD"

4/ Căn cứ Thông tin từ Tổng cục Thuế:

-  Cty TNHH TM DV & DL Rồng Đông Dương (MST:3900357953) đã ngừng hoạt động và đã đóng MST từ ngày 16/8/2006. 

-  Địa chỉ trụ sở: 867 CMT8, Hiệp Ninh- Thành phố Tây Ninh. 

Vấn đề ở đây là địa chỉ "867 CMT8, Hiệp Ninh- TP.Tây Ninh" hiện thuộc về quyền sở hữu hợp pháp của gia đình chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối giao dịch dân sự nào với Cty Rồng Đông Dương.

Kính đề nghị CHI CỤC THUẾ TP.TÂY NINH kiểm tra rà soát "Về địa điểm và thời điểm của việc đăng ký trụ sở kinh doanh bất hợp pháp này" và trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ về cách xử lý vấn đề nghiêm trọng nêu trên.

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 19/06/2019 - 07 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh đã chuyển về Chi cục Thuế Thành phố trả lời. Vì nội dung trên thuộc Chi cục Thuế Thành phố quản lý. Khi nào nhận dược phản hồi từ Chi cục Thuế Thành phố Cục Thuế sẽ thông tin đến bạn đọc.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sai phạm đăng ký kinh doanh bất hợp pháp tại 867CMT8, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh của Cty TNHH TM DV&DL Rồng Đông Dương
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chi cục thuế TP. Tây Ninh

Căn cứ Hồ sơ doanh nghiệp:

1/  Cty TNHH TM DV & DL Rồng Đông Dương, (MST: 3900357953

Giấy phép ĐKKD (lần đầu) số: 4502000271 do Sở kế hoạch và Đấu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/9/2004 

a/ Địa chỉ trụ sở ĐKKD (lần đầu) ngày 15/9/2004 tại: 867 CMT8, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Hồng Hạnh          CMND Số: 212029671

- Hộ khẩu thường trú: 91A Nguyễn Thị Tân, Phường Trần Hưng Đạo, TX.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Chổ ở hiện tại: 359/1B Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3- TPHCM

b/ Địa chỉ trụ sở ĐKKD (lhay đổi lần thứ 1) ngày 31/5/2005 tại: Số 42/2A Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

- Đại diện pháp luật: Ông Trần Bạch Trung        CMND Số: 020493821

- Hộ khẩu thường trú: 171 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4- TP.HCM

- Chổ ở hiện tại: 173 Hoàng Diệu, P.9, Quận 4- TPHCM

 
2/ Căn cứ Quyết định số 5/QĐTH-ĐKKD Sở KH&ĐT Tỉnh Tây Ninh ký ngày 22/2/2011 "Về việc thu hồi GCN.Đăng ký DN"

3/ Căn cứ Thông báo số 148/71B-ĐKKD do Sở KH&ĐT Tỉnh Tây Ninh ký ngày 13/10/2011 "Về việc XÓA TÊN DN trong sổ ĐK.KD"

4/ Căn cứ Thông tin từ Tổng cục Thuế:

-  Cty TNHH TM DV & DL Rồng Đông Dương (MST:3900357953) đã ngừng hoạt động và đã đóng MST từ ngày 16/8/2006. 

-  Địa chỉ trụ sở: 867 CMT8, Hiệp Ninh- Thành phố Tây Ninh. 

Vấn đề ở đây là địa chỉ "867 CMT8, Hiệp Ninh- TP.Tây Ninh" hiện thuộc về quyền sở hữu hợp pháp của gia đình chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối giao dịch dân sự nào với Cty Rồng Đông Dương.

Kính đề nghị CHI CỤC THUẾ TP.TÂY NINH kiểm tra rà soát "Về địa điểm và thời điểm của việc đăng ký trụ sở kinh doanh bất hợp pháp này" và trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ về cách xử lý vấn đề nghiêm trọng nêu trên.

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chi cục thuế TP. Tây Ninh

Căn cứ Hồ sơ doanh nghiệp:

1/  Cty TNHH TM DV & DL Rồng Đông Dương, (MST: 3900357953

Giấy phép ĐKKD (lần đầu) số: 4502000271 do Sở kế hoạch và Đấu tư Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/9/2004 

a/ Địa chỉ trụ sở ĐKKD (lần đầu) ngày 15/9/2004 tại: 867 CMT8, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Hồng Hạnh          CMND Số: 212029671

- Hộ khẩu thường trú: 91A Nguyễn Thị Tân, Phường Trần Hưng Đạo, TX.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Chổ ở hiện tại: 359/1B Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3- TPHCM

b/ Địa chỉ trụ sở ĐKKD (lhay đổi lần thứ 1) ngày 31/5/2005 tại: Số 42/2A Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

- Đại diện pháp luật: Ông Trần Bạch Trung        CMND Số: 020493821

- Hộ khẩu thường trú: 171 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4- TP.HCM

- Chổ ở hiện tại: 173 Hoàng Diệu, P.9, Quận 4- TPHCM

 
2/ Căn cứ Quyết định số 5/QĐTH-ĐKKD Sở KH&ĐT Tỉnh Tây Ninh ký ngày 22/2/2011 "Về việc thu hồi GCN.Đăng ký DN"

3/ Căn cứ Thông báo số 148/71B-ĐKKD do Sở KH&ĐT Tỉnh Tây Ninh ký ngày 13/10/2011 "Về việc XÓA TÊN DN trong sổ ĐK.KD"

4/ Căn cứ Thông tin từ Tổng cục Thuế:

-  Cty TNHH TM DV & DL Rồng Đông Dương (MST:3900357953) đã ngừng hoạt động và đã đóng MST từ ngày 16/8/2006. 

-  Địa chỉ trụ sở: 867 CMT8, Hiệp Ninh- Thành phố Tây Ninh. 

Vấn đề ở đây là địa chỉ "867 CMT8, Hiệp Ninh- TP.Tây Ninh" hiện thuộc về quyền sở hữu hợp pháp của gia đình chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ mối giao dịch dân sự nào với Cty Rồng Đông Dương.

Kính đề nghị CHI CỤC THUẾ TP.TÂY NINH kiểm tra rà soát "Về địa điểm và thời điểm của việc đăng ký trụ sở kinh doanh bất hợp pháp này" và trả lời cho gia đình chúng tôi được rõ về cách xử lý vấn đề nghiêm trọng nêu trên.

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: