(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định, trình tự và thủ tục KHIẾU NẠI - TỐ CÁO đối với trường đăng ký QSH-Nhà ở trái pháp luật.
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0818730788     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 09/06/2019 - 17 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 09 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng

Cho tôi được hỏi về : Quy định, trình tự và thủ tục KHIẾU NẠI - TỐ CÁO đối với trường hợp “Lợi dụng chức vụ quyền hạn đăng ký Quyền sở hữu nhà ở trái quy định pháp luật”.

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định, trình tự và thủ tục KHIẾU NẠI - TỐ CÁO đối với trường đăng ký QSH-Nhà ở trái pháp luật.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng

Cho tôi được hỏi về : Quy định, trình tự và thủ tục KHIẾU NẠI - TỐ CÁO đối với trường hợp “Lợi dụng chức vụ quyền hạn đăng ký Quyền sở hữu nhà ở trái quy định pháp luật”.

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng

Cho tôi được hỏi về : Quy định, trình tự và thủ tục KHIẾU NẠI - TỐ CÁO đối với trường hợp “Lợi dụng chức vụ quyền hạn đăng ký Quyền sở hữu nhà ở trái quy định pháp luật”.

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: