(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khi nào có đợt thăng hạng cho GV
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/06/2019 - 16 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi sở GD &ĐT tỉnh là khi nào sẽ có đợt thi/xét thăng hạng cho GV trong năm nay.về hồ sơ có giống với kế hoạch năm trước hay không.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 11/06/2019 - 07 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo đầy đủ kế hoạch thực hiện, thành phần hồ sơ thi/xét thăng hạng khi được tỉnh phê duyệt kế hoạch./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khi nào có đợt thăng hạng cho GV
 Nội dung câu hỏi:

xin hỏi sở GD &ĐT tỉnh là khi nào sẽ có đợt thi/xét thăng hạng cho GV trong năm nay.về hồ sơ có giống với kế hoạch năm trước hay không.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi sở GD &ĐT tỉnh là khi nào sẽ có đợt thi/xét thăng hạng cho GV trong năm nay.về hồ sơ có giống với kế hoạch năm trước hay không.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: