(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tín hiệu giao thông tại Ngã 3 Lý Dậu
Người hỏi : CVT     Số điện thoại: 0394458879     Email: cvtayninh@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/06/2019 - 15 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 13/06/2019 - 08 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi đường CMT8 đi Châu Thành có đèn xanh đỏ tại Ngã 3 Lý Dậu khi có đèn đỏ cấm chạy thẳng thì đèn xanh dành cho xe moto (đèn phụ) phát sáng. Như vậy khi có đèn đỏ thì xe moto có được chạy thắng từ Thành phố Tây Ninh về Châu Thành không? Tôi xin chân thành cảm ơn./. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 19/06/2019 - 09 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
UBND Thành phố trả lời bạn như sau:
Ngã ba Lý Dậu là giao lộ giữa đường Trương Quyền và đường CMT8 (bao gồm cả hai hẻm 7 và hẻm 9). Theo hướng từ thành phố Tây Ninh đi Châu Thành, trụ đèn tín hiệu được lắp đặt trước hẻm 9. Đèn dành cho xe mô tô (đèn phụ) chỉ cho phép xe mô tô rẽ phải vảo hẻm 9 khi đèn đỏ và không được đi thẳng. Lý do nếu xe mô tô đi thẳng khi đèn đỏ thì sẽ bị xung đột với xe từ hẻm 7 đi ra. Để tránh gây hiểu lầm cho người tham gia giao thông khi qua giao lộ này, UBND Thành phố sẽ cho lắp biển phụ “xe mô tô được rẽ phải khi đèn đỏ” tại trụ đèn tìn hiệu giao thông này trong tháng 6/2019.
 

Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 20/06/2019 - 16 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua câu hỏi của ông(bà), Sở GTVT trả lời như sau:

- Đèn xanh phụ mô tô phát sáng chỉ cho rẽ phải (trên đèn có hiện rõ dấu mũi tên rẽ phải), không được chạy thẳng từ hướng Thành phố Tây Ninh về Châu Thành.   


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tín hiệu giao thông tại Ngã 3 Lý Dậu
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi đường CMT8 đi Châu Thành có đèn xanh đỏ tại Ngã 3 Lý Dậu khi có đèn đỏ cấm chạy thẳng thì đèn xanh dành cho xe moto (đèn phụ) phát sáng. Như vậy khi có đèn đỏ thì xe moto có được chạy thắng từ Thành phố Tây Ninh về Châu Thành không? Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi đường CMT8 đi Châu Thành có đèn xanh đỏ tại Ngã 3 Lý Dậu khi có đèn đỏ cấm chạy thẳng thì đèn xanh dành cho xe moto (đèn phụ) phát sáng. Như vậy khi có đèn đỏ thì xe moto có được chạy thắng từ Thành phố Tây Ninh về Châu Thành không? Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: