(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HUYỆN HÒA THÀNH CẦN TRẢ LỜI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRÊN CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN.
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 11 Giờ 11 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà đã được UBND huyện Hòa Thành trả lời. Trân trọng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HUYỆN HÒA THÀNH CẦN TRẢ LỜI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRÊN CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN.
 Nội dung câu hỏi:
HUYỆN HÒA THÀNH CẦN TRẢ LỜI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRÊN CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN.
Câu hỏi: UBND HUYỆN HÒA THÀNH CHỈ ĐẠO GIẢI QUYÊT GẤP
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 10/06/2019 - 13 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 13 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

 
Hiện nay, trên địa bàn xã Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành), đang tồn tại một số tình trạng gây bức xúc trong nhân dân
1. Rác thải chưa được vận chuyển kịp thời, bốc mùi hôi thối
2. Sản xuất, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường
3. Dây điện nhùng nhằng, nguy hiểm
4. Đường xá xuống cấp, hư hỏng
 
(có file ảnh đính kèm)
 
Đề nghị UBND huyện Hòa Thành chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc  khắc phục tình trạng trên

Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành      
Thời gian trả lời: 11/06/2019 - 10 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ảnh này, đã chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
HUYỆN HÒA THÀNH CẦN TRẢ LỜI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRÊN CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN.
Câu hỏi: UBND HUYỆN HÒA THÀNH CHỈ ĐẠO GIẢI QUYÊT GẤP
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 10/06/2019 - 13 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 13 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

 
Hiện nay, trên địa bàn xã Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành), đang tồn tại một số tình trạng gây bức xúc trong nhân dân
1. Rác thải chưa được vận chuyển kịp thời, bốc mùi hôi thối
2. Sản xuất, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường
3. Dây điện nhùng nhằng, nguy hiểm
4. Đường xá xuống cấp, hư hỏng
 
(có file ảnh đính kèm)
 
Đề nghị UBND huyện Hòa Thành chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc  khắc phục tình trạng trên

Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành      
Thời gian trả lời: 11/06/2019 - 10 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ảnh này, đã chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: