(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về bảo hiểm nhân thọ Prudential nói riêng và bảo hiểm nhân thọ nói chung
Người hỏi : Một số hộ dân ở xã Hảo Đước     Số điện thoại:      Email: tranghaoduocmtk@gmail.com     Địa chỉ: xã Hảo Đước
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 11 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 16 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Quý cơ quan có thẩm quyền về quản lý công ty bảo hiểm nhân thọ cho hỏi.

Gần đây có nhiều người là "tư vấn viên" của công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential có đến liên hệ người dân đăng ký mua bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên tôi và nhiều người nhận được rất nhiều thông tin trái chiều, gia đình tôi và nhiều nhà làm nông nghiệp có kinh tế không khá lắm nhưng lo lắng lắm về bệnh hiểm nghèo, chúng tôi cũng có ý định mua mà băng khoăng quá, mong quý cơ quan giải đáp:

1. Bảo hiểm nhân thọ có thật sự là một kênh đầu tư, bảo vệ an toàn cho 15 - 20 năm (hơi dài)  không? tại vì có nhiều trường hợp nghe nói không được chi trả bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ có phải là lừa đảo không?

2. Nhà nước có khuyến khích tham gia bảo hiểm nhân thọ không?

3. (Nếu thật sự bảo hiểm nhân thọ đáng tin cậy) Có bảo hiểm y tế rồi có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ nữa không? trong khi tư vấn viên cứ nói bảo hiểm y tế không lo cho bệnh hiểm nghèo được?

4. Theo " tư vấn viên" Bảo hiểm nhân thọ ở nước ngoài (Singapo) là trên 80% dân số, trong khi đó ở việt nam chỉ có cỡ 5% dân số tham gia là đúng không? Tham gia bảo hiểm nhân thọ là xu thế và là tương lai.?

Cảm ơn Quý cơ quan có thẩm quyền lắng nghe, giải đáp, chúng tôi mong nhận được câu trả lời sớm!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 26/06/2019 - 16 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     46 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời

-Theo Luật BHYT số 25/2008/QH12  ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13  ngày 13 tháng 6 năm 2014:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

-Người tham gia Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo quy định tại Điều 22 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13  ngày 13 tháng 6 năm 2014.

-Người tham gia Bảo hiểm y tế được quyền tham gia các loại hình bảo hiểm khác tùy theo khả năng và nhu cầu của cá nhân.

Trân trọng kính chào


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về bảo hiểm nhân thọ Prudential nói riêng và bảo hiểm nhân thọ nói chung
 Nội dung câu hỏi:

Quý cơ quan có thẩm quyền về quản lý công ty bảo hiểm nhân thọ cho hỏi.

Gần đây có nhiều người là "tư vấn viên" của công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential có đến liên hệ người dân đăng ký mua bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên tôi và nhiều người nhận được rất nhiều thông tin trái chiều, gia đình tôi và nhiều nhà làm nông nghiệp có kinh tế không khá lắm nhưng lo lắng lắm về bệnh hiểm nghèo, chúng tôi cũng có ý định mua mà băng khoăng quá, mong quý cơ quan giải đáp:

1. Bảo hiểm nhân thọ có thật sự là một kênh đầu tư, bảo vệ an toàn cho 15 - 20 năm (hơi dài)  không? tại vì có nhiều trường hợp nghe nói không được chi trả bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ có phải là lừa đảo không?

2. Nhà nước có khuyến khích tham gia bảo hiểm nhân thọ không?

3. (Nếu thật sự bảo hiểm nhân thọ đáng tin cậy) Có bảo hiểm y tế rồi có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ nữa không? trong khi tư vấn viên cứ nói bảo hiểm y tế không lo cho bệnh hiểm nghèo được?

4. Theo " tư vấn viên" Bảo hiểm nhân thọ ở nước ngoài (Singapo) là trên 80% dân số, trong khi đó ở việt nam chỉ có cỡ 5% dân số tham gia là đúng không? Tham gia bảo hiểm nhân thọ là xu thế và là tương lai.?

Cảm ơn Quý cơ quan có thẩm quyền lắng nghe, giải đáp, chúng tôi mong nhận được câu trả lời sớm!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Quý cơ quan có thẩm quyền về quản lý công ty bảo hiểm nhân thọ cho hỏi.

Gần đây có nhiều người là "tư vấn viên" của công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential có đến liên hệ người dân đăng ký mua bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên tôi và nhiều người nhận được rất nhiều thông tin trái chiều, gia đình tôi và nhiều nhà làm nông nghiệp có kinh tế không khá lắm nhưng lo lắng lắm về bệnh hiểm nghèo, chúng tôi cũng có ý định mua mà băng khoăng quá, mong quý cơ quan giải đáp:

1. Bảo hiểm nhân thọ có thật sự là một kênh đầu tư, bảo vệ an toàn cho 15 - 20 năm (hơi dài)  không? tại vì có nhiều trường hợp nghe nói không được chi trả bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ có phải là lừa đảo không?

2. Nhà nước có khuyến khích tham gia bảo hiểm nhân thọ không?

3. (Nếu thật sự bảo hiểm nhân thọ đáng tin cậy) Có bảo hiểm y tế rồi có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ nữa không? trong khi tư vấn viên cứ nói bảo hiểm y tế không lo cho bệnh hiểm nghèo được?

4. Theo " tư vấn viên" Bảo hiểm nhân thọ ở nước ngoài (Singapo) là trên 80% dân số, trong khi đó ở việt nam chỉ có cỡ 5% dân số tham gia là đúng không? Tham gia bảo hiểm nhân thọ là xu thế và là tương lai.?

Cảm ơn Quý cơ quan có thẩm quyền lắng nghe, giải đáp, chúng tôi mong nhận được câu trả lời sớm!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: