(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tổng chiều dài, điểm đầu và điểm cuối của Đường Liên tỉnh 13, Đường CMT8, Đường 781?
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0818730788     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 12 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 16 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

K/g: Sở GTVT Tây Ninh

Cho tôi được hỏi:

1/ Đường Liên tỉnh 13 Huyện Phú Khương/ Hòa Thành trước đây có tổng chiều dài bao nhiêu km và nay là đường CMT8 phải không?

2/ Đường CMT8 có tổng chiều dài bao nhiêu km? Điểm đầu và điểm cuối của Đường CMT8 là tại vị trí nào (số mấy Đường CMT8)?

3/ Đường Tỉnh 781 có chiều dài bao nhiêu km và tên đường củ trước kia là gì? Điểm đầu và điểm cuối của Đường 781 là tại vị trí nào (số mấy Đường 781?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 20/06/2019 - 16 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua thông tin của cử tri Sở GTVT trả lời như sau:

1.Đường Liên tỉnh lộ13 nay là đường tỉnh ĐT781 có tổng chiều dài 59 Km , có điểm đầu Km26 (cửa khầu Phước Tân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) điển cuối Km85 (cầu Sài Gòn ranh tỉnh  Bình Dương), Trong đó: có 01 đoạn thuộc Đô thị Thành phố Tây Ninh có tên là đường CMT8 có điểm đầu giáp ranh huyện Châu Thành tại  lý trình Km46+650 (ĐT.781), điểm cuối lý trình Km53+675(ĐT.781), giáp ranh huyện Dương Minh Châu (kênh tiêu)

2.Đường CMT8 có tổng chiều dài 7km. Điểm đầu  giáp ranh huyện Châu Thành (ngã ba giao lộ với đường Nguyễn Văn Tốt) trình Km46+650 (ĐT.781)và điểm cuối lý trình Km53+675(ĐT.781), giáp ranh huyện Dương Minh Châu (kênh tiêu).

3.Đường tỉnh 781(ĐT.781) có chiều dài 59km, tên đường cũ Liên tỉnh lộ13: Điểm đầu Km26 (cửa khầu Phước Tân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và điểm cuối tại cuối Km85 (cầu Sài Gòn ranh tỉnh  Bình Dương).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tổng chiều dài, điểm đầu và điểm cuối của Đường Liên tỉnh 13, Đường CMT8, Đường 781?
 Nội dung câu hỏi:

K/g: Sở GTVT Tây Ninh

Cho tôi được hỏi:

1/ Đường Liên tỉnh 13 Huyện Phú Khương/ Hòa Thành trước đây có tổng chiều dài bao nhiêu km và nay là đường CMT8 phải không?

2/ Đường CMT8 có tổng chiều dài bao nhiêu km? Điểm đầu và điểm cuối của Đường CMT8 là tại vị trí nào (số mấy Đường CMT8)?

3/ Đường Tỉnh 781 có chiều dài bao nhiêu km và tên đường củ trước kia là gì? Điểm đầu và điểm cuối của Đường 781 là tại vị trí nào (số mấy Đường 781?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

K/g: Sở GTVT Tây Ninh

Cho tôi được hỏi:

1/ Đường Liên tỉnh 13 Huyện Phú Khương/ Hòa Thành trước đây có tổng chiều dài bao nhiêu km và nay là đường CMT8 phải không?

2/ Đường CMT8 có tổng chiều dài bao nhiêu km? Điểm đầu và điểm cuối của Đường CMT8 là tại vị trí nào (số mấy Đường CMT8)?

3/ Đường Tỉnh 781 có chiều dài bao nhiêu km và tên đường củ trước kia là gì? Điểm đầu và điểm cuối của Đường 781 là tại vị trí nào (số mấy Đường 781?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: