(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy xác nhận nhân thân_tại xã huyện Châu Thành
Người hỏi : Trần Văn Thật     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Long An
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 14 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 16 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là dân kinh doanh bất động sản khi tôi làm thủ tục thừa kế tại các xã châu thành thì có xã ký chứng thực chữ ký có xã không xác nhận nói là phòng tư pháp không cho xác nhận nhân thân. nếu các xã không xác nhận thì tôi phải làm sao khi tôi chứng minh gia đình tôi có bao nhiêu thàh viên. cấp xã không ký vậy có ảnh hưởng đến quyền lợi cửa dân không, phòng tư pháp châu thành không cho cấp xã ký là theo quy định nào. nếu cấp xã không ký, thì xác nhận nhân thân để thừa kế hồ sơ phải làm sao. xin duoc câu tra loi sớm 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 05/07/2019 - 16 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/bà đã đặt câu hỏi, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành xin trả lời như sau:

 

Đối với việc cấp giấy xác nhận nhân thân: Thực tế không nằm trong bộ thủ tục hành chính và cũng không thuộc thẩm quyền điều chỉnh, quản lý của Phòng Tư pháp cấp huyện.

Theo quy định về hộ tịch khi cá nhân muốn chứng minh mối quan hệ nhân thân là ông, bà, cha, mẹ, con với một cá nhân khác thì chỉ cần xuất trình giấy khai sinh, giấy Kết hôn, Quyết định nhận cha mẹ con, Quyết định nhận cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, … có thông tin tương quan là đảm bảo. Do vậy, nếu địa phương có linh động cấp giấy xác nhận nhân thân cho người dân khi có yêu cầu thì Phòng Tư pháp không có ý kiến.

 

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy xác nhận nhân thân_tại xã huyện Châu Thành
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là dân kinh doanh bất động sản khi tôi làm thủ tục thừa kế tại các xã châu thành thì có xã ký chứng thực chữ ký có xã không xác nhận nói là phòng tư pháp không cho xác nhận nhân thân. nếu các xã không xác nhận thì tôi phải làm sao khi tôi chứng minh gia đình tôi có bao nhiêu thàh viên. cấp xã không ký vậy có ảnh hưởng đến quyền lợi cửa dân không, phòng tư pháp châu thành không cho cấp xã ký là theo quy định nào. nếu cấp xã không ký, thì xác nhận nhân thân để thừa kế hồ sơ phải làm sao. xin duoc câu tra loi sớm 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là dân kinh doanh bất động sản khi tôi làm thủ tục thừa kế tại các xã châu thành thì có xã ký chứng thực chữ ký có xã không xác nhận nói là phòng tư pháp không cho xác nhận nhân thân. nếu các xã không xác nhận thì tôi phải làm sao khi tôi chứng minh gia đình tôi có bao nhiêu thàh viên. cấp xã không ký vậy có ảnh hưởng đến quyền lợi cửa dân không, phòng tư pháp châu thành không cho cấp xã ký là theo quy định nào. nếu cấp xã không ký, thì xác nhận nhân thân để thừa kế hồ sơ phải làm sao. xin duoc câu tra loi sớm 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: