(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch tuyển viên chức 2019
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/08/2019 - 20 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 15/08/2019 - 17 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: bà Nguyễn Đài Thy- GĐ Sở Nội vụ

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, sở ngành....

Sở Nội vụ cũng đã gửi Thông báo đến các đơn vị liên quan và có ra thời hạn cụ thể (chậm nhất), các đơn vị phải gửi Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019

Tuy nhiên, nay đã quá thời hạn mà Sở Nội vụ quy định, mà chưa thấy các đơn vị gửi kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019.

Sở Nội vụ có thể đốc thúc và giám sát chặt chẽ hơn, người lao động đang rất chờ tuyển dụng viên chức 2019.

Trân trọng cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/08/2019 - 08 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, việc tuyển dụng viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là tùy vào nhu cầu quản lý và sử dụng lao động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Hiện nay một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện quy tuyển dụng viên chức.

Thông tin về tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị đều được niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị và thông báo trên trang thông tin điện tử.

Để biết thêm thông tin về kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, ông/bà có thể liên hệ số điện thoại: 0276.3839968 (phòng Tổ chức - Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ).

Trân trọng./.                                                                                

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch tuyển viên chức 2019
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: bà Nguyễn Đài Thy- GĐ Sở Nội vụ

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, sở ngành....

Sở Nội vụ cũng đã gửi Thông báo đến các đơn vị liên quan và có ra thời hạn cụ thể (chậm nhất), các đơn vị phải gửi Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019

Tuy nhiên, nay đã quá thời hạn mà Sở Nội vụ quy định, mà chưa thấy các đơn vị gửi kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019.

Sở Nội vụ có thể đốc thúc và giám sát chặt chẽ hơn, người lao động đang rất chờ tuyển dụng viên chức 2019.

Trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: bà Nguyễn Đài Thy- GĐ Sở Nội vụ

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, sở ngành....

Sở Nội vụ cũng đã gửi Thông báo đến các đơn vị liên quan và có ra thời hạn cụ thể (chậm nhất), các đơn vị phải gửi Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019

Tuy nhiên, nay đã quá thời hạn mà Sở Nội vụ quy định, mà chưa thấy các đơn vị gửi kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019.

Sở Nội vụ có thể đốc thúc và giám sát chặt chẽ hơn, người lao động đang rất chờ tuyển dụng viên chức 2019.

Trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: