(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trình báo "vấn đề tệ nạn xã hội" - lần 2
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ấp Đá Hàng -Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/08/2019 - 14 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 14/08/2019 - 16 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Trước tiên, chúng tôi xin chân thành cám ơn Cổng thông đã gửi sớm câu hỏi của chúng tôi đến cơ quan chức năng để có định hướng kiểm tra và trả lời.

Chúng tôi, hiện tại từng ngày từng giờ quan sát theo dõi sự vào cuộc của cơ quan chức năng từ hôm nay (UBND Huyện Gò Dầu - trả lời ngày 14/8/2019 lúc 12 giờ 10 phút). Để xem các cơ quan chức năng có vào cuộc kiểm chứng và có biện pháp xứ lý thích đáng hay không ? Hay chỉ nhận câu trả lời cho có; vì thật sự Công An Xã Hiệp Thạnh từ khi thay thế người mới chúng tôi không biết; còn công an Ấp Đá Hàng (Ông Bộ) thì có sự bao che và thông báo khi có cơ quan kiểm tra.

Chân thành mong cơ quan chức năng huyện có biên pháp để tệ nạn xã hội hạn chế phát sinh làm nhiều gia đình lâm vào cảnh cãi vả, đánh nhau gây mất trật tự "Ấp Văn hóa".

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 14/08/2019 - 16 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà đã được UBND huyện Gò Dầu trả lời là đã chỉ đạo ngành chức năng xác minh phản ánh của người dân. Ông/bà có thể kiểm tra, giám sát sự việc phản ảnh, nếu không có sự thay đổi, ông/bà có thể tiếp tục đặt lại câu hỏi. BQT hệ thống trả lời cho ông/bà được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trình báo "vấn đề tệ nạn xã hội" - lần 2
 Nội dung câu hỏi:

Trước tiên, chúng tôi xin chân thành cám ơn Cổng thông đã gửi sớm câu hỏi của chúng tôi đến cơ quan chức năng để có định hướng kiểm tra và trả lời.

Chúng tôi, hiện tại từng ngày từng giờ quan sát theo dõi sự vào cuộc của cơ quan chức năng từ hôm nay (UBND Huyện Gò Dầu - trả lời ngày 14/8/2019 lúc 12 giờ 10 phút). Để xem các cơ quan chức năng có vào cuộc kiểm chứng và có biện pháp xứ lý thích đáng hay không ? Hay chỉ nhận câu trả lời cho có; vì thật sự Công An Xã Hiệp Thạnh từ khi thay thế người mới chúng tôi không biết; còn công an Ấp Đá Hàng (Ông Bộ) thì có sự bao che và thông báo khi có cơ quan kiểm tra.

Chân thành mong cơ quan chức năng huyện có biên pháp để tệ nạn xã hội hạn chế phát sinh làm nhiều gia đình lâm vào cảnh cãi vả, đánh nhau gây mất trật tự "Ấp Văn hóa".

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trước tiên, chúng tôi xin chân thành cám ơn Cổng thông đã gửi sớm câu hỏi của chúng tôi đến cơ quan chức năng để có định hướng kiểm tra và trả lời.

Chúng tôi, hiện tại từng ngày từng giờ quan sát theo dõi sự vào cuộc của cơ quan chức năng từ hôm nay (UBND Huyện Gò Dầu - trả lời ngày 14/8/2019 lúc 12 giờ 10 phút). Để xem các cơ quan chức năng có vào cuộc kiểm chứng và có biện pháp xứ lý thích đáng hay không ? Hay chỉ nhận câu trả lời cho có; vì thật sự Công An Xã Hiệp Thạnh từ khi thay thế người mới chúng tôi không biết; còn công an Ấp Đá Hàng (Ông Bộ) thì có sự bao che và thông báo khi có cơ quan kiểm tra.

Chân thành mong cơ quan chức năng huyện có biên pháp để tệ nạn xã hội hạn chế phát sinh làm nhiều gia đình lâm vào cảnh cãi vả, đánh nhau gây mất trật tự "Ấp Văn hóa".

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: