(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở chi nhánh bán hàng ở Tây Ninh có cần phải khai báo hóa đơn riêng
Người hỏi : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy thực phẩm Trườn     Số điện thoại: 02822332222     Email: truongphat247.vn@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/08/2019 - 15 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 14/08/2019 - 10 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ! Công ty mình đang muốn mở rộng chi nhánh ra Tây Ninh để cung cấp các loại tủ siêu thị, tủ bánh kem, tủ đông, tủ mát và các dây chuyền sản xuất. Cho mình hỏi khi mình đăng ký kinh doanh ở đó có phải khai báo hóa đơn riêng không hay để công ty mẹ ở sài gòn xuất thì có được không ạ! Mình cảm ơn! Mong phản hồi sớm! 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 19/08/2019 - 15 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định:

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

          1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“Điều 8.Tạo hóa đơn đặt in

2. Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh muốn mở chi nhánh tại Tây Ninh, nếu Chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

 Trường hợp Chi nhánh muốn sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty thì thực hiện theo Khỏan 2 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở chi nhánh bán hàng ở Tây Ninh có cần phải khai báo hóa đơn riêng
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào ! Công ty mình đang muốn mở rộng chi nhánh ra Tây Ninh để cung cấp các loại tủ siêu thị, tủ bánh kem, tủ đông, tủ mát và các dây chuyền sản xuất. Cho mình hỏi khi mình đăng ký kinh doanh ở đó có phải khai báo hóa đơn riêng không hay để công ty mẹ ở sài gòn xuất thì có được không ạ! Mình cảm ơn! Mong phản hồi sớm! 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ! Công ty mình đang muốn mở rộng chi nhánh ra Tây Ninh để cung cấp các loại tủ siêu thị, tủ bánh kem, tủ đông, tủ mát và các dây chuyền sản xuất. Cho mình hỏi khi mình đăng ký kinh doanh ở đó có phải khai báo hóa đơn riêng không hay để công ty mẹ ở sài gòn xuất thì có được không ạ! Mình cảm ơn! Mong phản hồi sớm! 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: