(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cho biết về tình hình dịch heo châu phi
Người hỏi : Hàn Ni     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/08/2019 - 07 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 13/08/2019 - 14 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Nông nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình dịch heo châu phi tại Tây Ninh

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 21/08/2019 - 09 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

- Ổ Dịch tả heo Châu Phi đầu tiên xuất hiện tại Tây Ninh vào ngày 06/7/2019 tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, sau đó bệnh xuất hiện tại các địa bàn khác trong tỉnh.

- Tính đến ngày 18/8/2019:

+ Số hộ có dịch 286 hộ (Châu Thành: 82 hộ, Tân Biên: 21 hộ, Gò Dầu: 47 hộ, Tân Châu: 07 hộ, Trảng Bàng: 69 hộ, Bến Cầu: 58 hộ, Thành phố Tây Ninh: 02 hộ).

+ Số xã có dịch là 39 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 07 huyện, thành phố. Cụ thể:

  Huyện Châu Thành, 13 xã: Phước Vinh, Thành Long, Biên Giới, Hòa Thạnh, An Cơ, Thanh Điền, Hảo Đước, Ninh Điền, An Bình, Long Vĩnh, Trí Bình, Đồng Khởi; Thái Bình;

Huyện Tân Biên: 06 xã, thị trấn: Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Phong, Trà Vong, Thị trấn Tân Biên; Thạnh Bình.

Huyện Gò Dầu. 06 xã: Bàu Đồn, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Cẩm Giang, Thanh Phước, Thạnh Đức;

Huyện Tân Châu, 01 xã: Tân Hà;

Huyện Trảng Bàng: 7 xã: Lộc Hưng, An Hòa, Phước Chỉ, Gia Bình, Hưng Thuận, An Tịnh; Bình Thạnh.

Huyện Bến Cầu: 05 xã, thị trấn: thị trấn Bến Cầu, Long Thuận, An Thạnh, Tiên Thuận, Lợi Thuận.

Thành phố Tây Ninh: 01 phường: Ninh Sơn

+ Số heo chết và tiêu hủy: 6.024 con.

+ Trọng lượng tiêu hủy: 395.153,5 kg.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cho biết về tình hình dịch heo châu phi
 Nội dung câu hỏi:

Sở Nông nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình dịch heo châu phi tại Tây Ninh

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Nông nghiệp vui lòng cung cấp thông tin về tình hình dịch heo châu phi tại Tây Ninh

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: