(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ấp Đá Hàng -Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/08/2019 - 14 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 14/08/2019 - 16 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào cổng thông tin điện từ !

Tôi là người dân sống gần khu vực có người dang tiến hành thi công "Nhà nuôi chím Yến"

Vây vui lòng cho tôi hỏi các vấn đề sao ?

1/-Khi xây dựng nhà nuôi chim yến có cần phải xin phép cơ quan nào không? 

2/-Nhà nuôi yến luôn tạo tiếng ồn do gắn các máy kêu rủ chim yến có đảm bảo cho khu vực đông dân cư không?

3/-Nếu có đi kiểm tra thì cơ quan nào có chức năng xử lý tình trạng trên

Rất mong được phút đáp.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 21/08/2019 - 09 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời câu hỏi của Ông/Bà như sau:

Câu 1: khi xây dựng nhà nuôi chim yến có phải xin phép cơ quan nào không?

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định. “Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”.

* Giấy phép xây dựng gồm:

- Giấy phép xây dựng mới;

- Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

- Giấy phép di dời công trình.

Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 103 của Luật Xây dựng.

Như vậy, chủ đầu tư phải có Giấy phép xây dựng trước khi tiến hành xây dựng.

Câu 2: Nhà nuôi yến luôn tạo tiếng ồn do gắn các máy kêu rủ chim yến có đảm bảo cho khu vực đông dân cư không?

Trả lời: Các nhà nuôi chim yến thường sử dụng máy phát âm thanh dẫn dụ làm ảnh hưởng đến người dân sống lân cận do đó tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 11 của Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định “Đối với dẫn dụ, gây nuôi chim yến: Thiết bị phát âm thanh dẫn dụ đảm bảo không vượt quá 70 đề xi ben A trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ; không được sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim yến trong thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau”.

Câu 3: Nếu có đi kiểm tra thì cơ quan nào có chức năng xử lý tình trạng trên.

Trả lời: Tùy từng trường hợp vi phạm cụ thể, Ủy Ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở ngành có liên quan (tài nguyên và môi trường, xây dựng, chăn nuôi thú y…) sẽ có trách nhiệm xử lý các vi phạm có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về trả lời ý kiến của Ông/Bà./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Chào cổng thông tin điện từ !

Tôi là người dân sống gần khu vực có người dang tiến hành thi công "Nhà nuôi chím Yến"

Vây vui lòng cho tôi hỏi các vấn đề sao ?

1/-Khi xây dựng nhà nuôi chim yến có cần phải xin phép cơ quan nào không? 

2/-Nhà nuôi yến luôn tạo tiếng ồn do gắn các máy kêu rủ chim yến có đảm bảo cho khu vực đông dân cư không?

3/-Nếu có đi kiểm tra thì cơ quan nào có chức năng xử lý tình trạng trên

Rất mong được phút đáp.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào cổng thông tin điện từ !

Tôi là người dân sống gần khu vực có người dang tiến hành thi công "Nhà nuôi chím Yến"

Vây vui lòng cho tôi hỏi các vấn đề sao ?

1/-Khi xây dựng nhà nuôi chim yến có cần phải xin phép cơ quan nào không? 

2/-Nhà nuôi yến luôn tạo tiếng ồn do gắn các máy kêu rủ chim yến có đảm bảo cho khu vực đông dân cư không?

3/-Nếu có đi kiểm tra thì cơ quan nào có chức năng xử lý tình trạng trên

Rất mong được phút đáp.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: