(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỗ trợ chi phí đào tạo sau đại học theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.
Người hỏi : Công chức, viên chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/08/2019 - 22 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 12/08/2019 - 18 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND tỉnh Tây Ninh. 

Chúng Tôi là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, ngành trong tỉnh Tây Ninh. Trong năm 2017, 2018 Cơ quan, đơn vị chúng tôi có lập kế hoạch đào tạo và Chúng tôi được cơ quan cử tham gia học lớp thạc sĩ tài chính ngân hàng của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Lớp học được tổ chức tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành khóa học và đã nhận được bằng thạc sĩ. Chúng tôi được biết rằng danh sách cán bộ cử đi học đã được các cơ quan cử đi học nộp lên đến Sở Nội vụ rồi. Vậy chúng tôi nhờ UBND tỉnh xem lại giúp chúng tôi là có được hỗ trợ chi phí đào tạo theo “Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài” hay không?

Nếu được hỗ trợ thì khi nào chúng tôi được nhận? Vì Chúng tôi được cử đi học theo kế hoạch, nhu cầu đào tạo của cơ quan đơn vị, học xong cũng về phục vụ cho cơ quan, đơn vị, cho địa phương, cho tỉnh nhà. Trong quá trình đi học chúng tôi phải vay mượn tiền để đóng học phí nên rất cần sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh. Kính mong UBND tỉnh trả lời sớm để chúng tôi được biết.

Xin chân thành cảm ơn.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 21/08/2019 - 07 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý hỗ trợ thì các bạn sẽ được nhận tiền.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỗ trợ chi phí đào tạo sau đại học theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND tỉnh Tây Ninh. 

Chúng Tôi là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, ngành trong tỉnh Tây Ninh. Trong năm 2017, 2018 Cơ quan, đơn vị chúng tôi có lập kế hoạch đào tạo và Chúng tôi được cơ quan cử tham gia học lớp thạc sĩ tài chính ngân hàng của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Lớp học được tổ chức tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành khóa học và đã nhận được bằng thạc sĩ. Chúng tôi được biết rằng danh sách cán bộ cử đi học đã được các cơ quan cử đi học nộp lên đến Sở Nội vụ rồi. Vậy chúng tôi nhờ UBND tỉnh xem lại giúp chúng tôi là có được hỗ trợ chi phí đào tạo theo “Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài” hay không?

Nếu được hỗ trợ thì khi nào chúng tôi được nhận? Vì Chúng tôi được cử đi học theo kế hoạch, nhu cầu đào tạo của cơ quan đơn vị, học xong cũng về phục vụ cho cơ quan, đơn vị, cho địa phương, cho tỉnh nhà. Trong quá trình đi học chúng tôi phải vay mượn tiền để đóng học phí nên rất cần sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh. Kính mong UBND tỉnh trả lời sớm để chúng tôi được biết.

Xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND tỉnh Tây Ninh. 

Chúng Tôi là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, ngành trong tỉnh Tây Ninh. Trong năm 2017, 2018 Cơ quan, đơn vị chúng tôi có lập kế hoạch đào tạo và Chúng tôi được cơ quan cử tham gia học lớp thạc sĩ tài chính ngân hàng của Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Lớp học được tổ chức tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành khóa học và đã nhận được bằng thạc sĩ. Chúng tôi được biết rằng danh sách cán bộ cử đi học đã được các cơ quan cử đi học nộp lên đến Sở Nội vụ rồi. Vậy chúng tôi nhờ UBND tỉnh xem lại giúp chúng tôi là có được hỗ trợ chi phí đào tạo theo “Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài” hay không?

Nếu được hỗ trợ thì khi nào chúng tôi được nhận? Vì Chúng tôi được cử đi học theo kế hoạch, nhu cầu đào tạo của cơ quan đơn vị, học xong cũng về phục vụ cho cơ quan, đơn vị, cho địa phương, cho tỉnh nhà. Trong quá trình đi học chúng tôi phải vay mượn tiền để đóng học phí nên rất cần sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh. Kính mong UBND tỉnh trả lời sớm để chúng tôi được biết.

Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: