(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đại lý thu BHYT
Người hỏi : Ngọc Minh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/08/2019 - 14 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 08/08/2019 - 14 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Thân chào, tôi ở huyện Trảng Bàng, cho tôi hỏi Bảo hiểm huyện có được thu BHYT tại  đơn vị hay không? Vì tôi muốn tham gia bảo hiểm nhưng mà nghe nhiều ý kiến trái chiều. Được biết là nếu người tham gia mua bảo hiểm muốn nhanh thì ra bảo hiểm huyện Trảng Bàng làm nhanh có thẻ hơn đúng không, khỏi mắc công đến đại lý thu ở UBND (khỏi qua trung gian). Và cũng được thêm là bảo hiểm huyện có kí hợp đồng với Công ty MTV Trường Thành là đại thu, những đại lý thu toàn người thân của nhân viên bảo hiểm huyện đứng ra là người trách thu nên cũng sẽ nhanh hơn đúng không? Nếu đúng như vậy BH huyện có thẩm quyền  thì cần lập ra nhiều đại lý thu để làm gì? Chỉ cần đến bảo hiểm đóng tiền là xong, không cần đến UBND các xã, thị để mua mất thời gian nhiều hơn. Tránh trường hợp giành giựt người mua, chỗ này bán nhanh hơn chỗ khác. Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 16/08/2019 - 12 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

     1 - Địa điểm tham gia BHYT

     Việc ký hợp đồng Đại lý và hoạt của các Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT được thực hiện theo một quy trình thống nhất trong cả nước theo Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

     Trách nhiệm của của Đại lý thu

     - Hằng tháng, tuyên truyền, vận động thành viên hộ gia đình tham gia BHXH, BHYT. Hướng dẫn người tham gia kê khai, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu thông tin và tiếp nhận giấy tờ có liên quan đảm bảo đầy đủ, chính xác.

     - Thu tiền đóng, phí cấp lại, đổi thẻ (nếu có) của người tham gia BHXH, BHYT, viết biên lai thu tiền trả cho người tham gia theo quy định. Hằng ngày, nộp hồ sơ và tiền đóng, phí cấp lại, đổi thẻ (nếu có) của người tham gia BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH theo hình thức quy định tại Điều 8. Trường hợp có số tiền thu dưới 10 tháng lương cơ sở thì không quá 03 ngày làm việc một lần nộp cho cơ quan BHXH.

     - Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT và chuyển trả ngay cho người tham gia theo quy định.

     - Hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và gửi cơ quan BHXH.

     - Phản ánh kịp thời cho cơ quan BHXH những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và ý kiến, kiến nghị của người tham gia BHXH, BHYT.

     Hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình Ông (bà) có thể đến các địa điểm sau :

        - Đại lý thu BHYT:

          + UBND các xã, phường, thị trấn

          + Tổ chức kinh tế ký hợp đồng làm đại lý : Bưu điện, doanh nghiệp

          + Hội đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ

        - Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh/huyện

            2 - Thời hạn cấp thẻ

          Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, thời gian thực hiện như sau:

          - Cấp mới thẻ BHYT tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thay vì tối đa 07 ngày làm việc);

         - Cấp lại, đổi thẻ BHYT khi thay đổi thông tin tối đa 02 ngày, không thay đổi thông tin thì nhận được trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

         3 – Việc mở rộng các đại lý

       Trong thời gian vừa qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân tiến đến BHYT toàn dân. Việc mở rộng, đào tạo và xây dựng hệ thống các đại lý thu BHXH, BHYT ở cơ sở là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Tây Ninh nói riêng và ngành BHXH trong cả nước nói chung với mục đích phát triển đối tượng tham gia BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHYT góp phần đảm bảo an sinh tại đia phương./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đại lý thu BHYT
 Nội dung câu hỏi:

Thân chào, tôi ở huyện Trảng Bàng, cho tôi hỏi Bảo hiểm huyện có được thu BHYT tại  đơn vị hay không? Vì tôi muốn tham gia bảo hiểm nhưng mà nghe nhiều ý kiến trái chiều. Được biết là nếu người tham gia mua bảo hiểm muốn nhanh thì ra bảo hiểm huyện Trảng Bàng làm nhanh có thẻ hơn đúng không, khỏi mắc công đến đại lý thu ở UBND (khỏi qua trung gian). Và cũng được thêm là bảo hiểm huyện có kí hợp đồng với Công ty MTV Trường Thành là đại thu, những đại lý thu toàn người thân của nhân viên bảo hiểm huyện đứng ra là người trách thu nên cũng sẽ nhanh hơn đúng không? Nếu đúng như vậy BH huyện có thẩm quyền  thì cần lập ra nhiều đại lý thu để làm gì? Chỉ cần đến bảo hiểm đóng tiền là xong, không cần đến UBND các xã, thị để mua mất thời gian nhiều hơn. Tránh trường hợp giành giựt người mua, chỗ này bán nhanh hơn chỗ khác. Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thân chào, tôi ở huyện Trảng Bàng, cho tôi hỏi Bảo hiểm huyện có được thu BHYT tại  đơn vị hay không? Vì tôi muốn tham gia bảo hiểm nhưng mà nghe nhiều ý kiến trái chiều. Được biết là nếu người tham gia mua bảo hiểm muốn nhanh thì ra bảo hiểm huyện Trảng Bàng làm nhanh có thẻ hơn đúng không, khỏi mắc công đến đại lý thu ở UBND (khỏi qua trung gian). Và cũng được thêm là bảo hiểm huyện có kí hợp đồng với Công ty MTV Trường Thành là đại thu, những đại lý thu toàn người thân của nhân viên bảo hiểm huyện đứng ra là người trách thu nên cũng sẽ nhanh hơn đúng không? Nếu đúng như vậy BH huyện có thẩm quyền  thì cần lập ra nhiều đại lý thu để làm gì? Chỉ cần đến bảo hiểm đóng tiền là xong, không cần đến UBND các xã, thị để mua mất thời gian nhiều hơn. Tránh trường hợp giành giựt người mua, chỗ này bán nhanh hơn chỗ khác. Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: