(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đạo đức nhà giáo
Người hỏi : Lê Ánh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Biên Giới Châu Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/08/2019 - 18 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 08/08/2019 - 10 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, 

Tôi là một phụ huynh ở xã Biên Giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, năm học 2018-2019 tôi được biết cô Nguyễn Thị Thu Trang, thường xuyên bỏ lớp, hầu như 1 tuần trung bình nghỉ ít nhất 1 ngày, cô còn thu BHYT học sinh nhưng không đóng về trên, năm học mới này cô chưa đến trường ngày nào, vậy tôi xin hỏi có hình thức răng đe thế nào, tôi không muốn con tôi theo học 1 người giáo viên như vậy, kính mong sở GD xem xét


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 08/08/2019 - 14 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp câu hỏi của ông/bà không thuộc trường hợp hỏi đáp trực tuyến trên Cổng hỏi đáp trực tuyến, đề nghị ông/bà thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đạo đức nhà giáo
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, 

Tôi là một phụ huynh ở xã Biên Giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, năm học 2018-2019 tôi được biết cô Nguyễn Thị Thu Trang, thường xuyên bỏ lớp, hầu như 1 tuần trung bình nghỉ ít nhất 1 ngày, cô còn thu BHYT học sinh nhưng không đóng về trên, năm học mới này cô chưa đến trường ngày nào, vậy tôi xin hỏi có hình thức răng đe thế nào, tôi không muốn con tôi theo học 1 người giáo viên như vậy, kính mong sở GD xem xét

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, 

Tôi là một phụ huynh ở xã Biên Giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, năm học 2018-2019 tôi được biết cô Nguyễn Thị Thu Trang, thường xuyên bỏ lớp, hầu như 1 tuần trung bình nghỉ ít nhất 1 ngày, cô còn thu BHYT học sinh nhưng không đóng về trên, năm học mới này cô chưa đến trường ngày nào, vậy tôi xin hỏi có hình thức răng đe thế nào, tôi không muốn con tôi theo học 1 người giáo viên như vậy, kính mong sở GD xem xét

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: