(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phản ánh về thời gian làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể ở huyện Bến Cầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/08/2019 - 08 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 06/08/2019 - 16 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua miếng đất và nộp hồ sơ chờ tách thửa ở phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu để làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể đến nay gần 1 tháng rồi mà chưa có kết quả. Hỏi cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu thì họ cứ hẹn hoài không biết cụ thể là khi nào có kết quả đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho biết thủ tục này thời gian giải quyết là bao lâu mà phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu làm lâu quá vậy. Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 09/08/2019 - 16 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh về thời gian làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể ở huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua miếng đất và nộp hồ sơ chờ tách thửa ở phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu để làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể đến nay gần 1 tháng rồi mà chưa có kết quả. Hỏi cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu thì họ cứ hẹn hoài không biết cụ thể là khi nào có kết quả đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho biết thủ tục này thời gian giải quyết là bao lâu mà phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu làm lâu quá vậy. Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua miếng đất và nộp hồ sơ chờ tách thửa ở phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu để làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể đến nay gần 1 tháng rồi mà chưa có kết quả. Hỏi cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu thì họ cứ hẹn hoài không biết cụ thể là khi nào có kết quả đề nghị UBND huyện Bến Cầu cho biết thủ tục này thời gian giải quyết là bao lâu mà phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu làm lâu quá vậy. Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: