(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế Hoạch làm đường nhựa hẻm 9, hẻm 11 Điện Biên Phủ, Tp Tây Ninh- tình trạng rác tập trung hẻm 9 Điện Biên Phủ.
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại: 0908777048     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/08/2019 - 09 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 06/08/2019 - 16 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

1-Kế hoạch làm đường nhựa hẻm 9, hẻm 11 đường Điện Biên Phủ.

Bao giờ mới triển khai?

2-Trình trạng rác tập trung đầu hẻm 9 đã diễn ra trong 1 thời gian dài, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông, kinh doanh và bốc mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 16/08/2019 - 09 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

1. Hẻm 9,11 đường Điện Biên Phủ không có trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Giao lộ hẻm 9 và đường Điện Biên Phủ, phường Hiệp Ninh là nơi tập kết rác tạm thời khi lấy rác của người dân khu vực. Do khu vực này rất đông dân nên điểm tập kết rác tạm thời này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến những hộ liền kề. Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị Thành phố đã đề nghị đơn vị thu gom rác di dời điểm tập kết này sang vị trí khác. Về lâu dài, đề hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của các điểm tập kết rác tạm thời, đơn vị thu gom rác sẽ đổi giờ lấy rác vào ban đêm và xe lấy rác ngay trong đêm.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế Hoạch làm đường nhựa hẻm 9, hẻm 11 Điện Biên Phủ, Tp Tây Ninh- tình trạng rác tập trung hẻm 9 Điện Biên Phủ.
 Nội dung câu hỏi:

1-Kế hoạch làm đường nhựa hẻm 9, hẻm 11 đường Điện Biên Phủ.

Bao giờ mới triển khai?

2-Trình trạng rác tập trung đầu hẻm 9 đã diễn ra trong 1 thời gian dài, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông, kinh doanh và bốc mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1-Kế hoạch làm đường nhựa hẻm 9, hẻm 11 đường Điện Biên Phủ.

Bao giờ mới triển khai?

2-Trình trạng rác tập trung đầu hẻm 9 đã diễn ra trong 1 thời gian dài, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông, kinh doanh và bốc mùi hôi thối, khó chịu, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: