(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: "Sai phạm đăng ký kinh doanh bất hợp pháp tại 867CMT8, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh của Cty TNHH TM DV&DL Rồng Đông Dương" (Lần 2)
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0818730788     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 01/08/2019 - 13 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 01/08/2019 - 16 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

Theo phúc đáp của Cục thuế Tỉnh Tây Ninh ngày 19/6/2019 cho câu hỏi của tôi ngày 08/6/2019 về việc "Sai phạm đăng ký kinh doanh bất hợp pháp tại 867CMT8, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh của Cty TNHH TM DV&DL Rồng Đông Dương"

Đến nay đã hơn 30 ngày, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Chi cục Thuế TP.Tây Ninh cũng như từ Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Tôi thiết nghĩ, việc điều chỉnh sai sót địa giới hành chánh trên hệ thống cơ quan quản lý thuế "từ 867CMT8-TP.Tây Ninh thành 867CMT8-Thị xã Tây Ninh " là vô cùng đơn giản. Vậy tại sao, tôi vẫn chưa nhận được phúc đáp cho vấn đề nghiêm trọng nêu trên.

Một lần nữa, kính đề nghị Chi cục Thuế TP.Tây Ninh, Cục thuế Tỉnh Tây Ninh phúc đáp cho câu hỏi của tôi.

Trong trường hợp, đây không phải là sai sót trong quá trình cập nhật thông tin của Cơ quan quản lý Thuế mà là sai phạm của Công ty TNHH TM DV Rồng Đông Dương khi đăng ký địa chỉ doanh nghiệp bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của gia đình tôi. Kính đề nghị Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn tôi về thủ tục khiếu nại tố cáo theo đúng trình tự và quy định pháp luật về Thuế.

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/08/2019 - 09 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Cục Thuế  tỉnhTây Ninh đã chuyển lần 2 câu hỏi của độc giả về Chi cục Thuế Thành phố Tây Ninh giải quyết theo thẩm quyền. Vì nội dung câu hỏi thuộc Chi cục Thuế Thành phố Tây Ninh quản lý. Khi có phản hồi từ Chi cục Thuế Thành phố. Cục Thuế sẽ thông tin đến bạn đọc.

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: "Sai phạm đăng ký kinh doanh bất hợp pháp tại 867CMT8, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh của Cty TNHH TM DV&DL Rồng Đông Dương" (Lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

Theo phúc đáp của Cục thuế Tỉnh Tây Ninh ngày 19/6/2019 cho câu hỏi của tôi ngày 08/6/2019 về việc "Sai phạm đăng ký kinh doanh bất hợp pháp tại 867CMT8, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh của Cty TNHH TM DV&DL Rồng Đông Dương"

Đến nay đã hơn 30 ngày, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Chi cục Thuế TP.Tây Ninh cũng như từ Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Tôi thiết nghĩ, việc điều chỉnh sai sót địa giới hành chánh trên hệ thống cơ quan quản lý thuế "từ 867CMT8-TP.Tây Ninh thành 867CMT8-Thị xã Tây Ninh " là vô cùng đơn giản. Vậy tại sao, tôi vẫn chưa nhận được phúc đáp cho vấn đề nghiêm trọng nêu trên.

Một lần nữa, kính đề nghị Chi cục Thuế TP.Tây Ninh, Cục thuế Tỉnh Tây Ninh phúc đáp cho câu hỏi của tôi.

Trong trường hợp, đây không phải là sai sót trong quá trình cập nhật thông tin của Cơ quan quản lý Thuế mà là sai phạm của Công ty TNHH TM DV Rồng Đông Dương khi đăng ký địa chỉ doanh nghiệp bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của gia đình tôi. Kính đề nghị Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn tôi về thủ tục khiếu nại tố cáo theo đúng trình tự và quy định pháp luật về Thuế.

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

Theo phúc đáp của Cục thuế Tỉnh Tây Ninh ngày 19/6/2019 cho câu hỏi của tôi ngày 08/6/2019 về việc "Sai phạm đăng ký kinh doanh bất hợp pháp tại 867CMT8, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh của Cty TNHH TM DV&DL Rồng Đông Dương"

Đến nay đã hơn 30 ngày, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Chi cục Thuế TP.Tây Ninh cũng như từ Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Tôi thiết nghĩ, việc điều chỉnh sai sót địa giới hành chánh trên hệ thống cơ quan quản lý thuế "từ 867CMT8-TP.Tây Ninh thành 867CMT8-Thị xã Tây Ninh " là vô cùng đơn giản. Vậy tại sao, tôi vẫn chưa nhận được phúc đáp cho vấn đề nghiêm trọng nêu trên.

Một lần nữa, kính đề nghị Chi cục Thuế TP.Tây Ninh, Cục thuế Tỉnh Tây Ninh phúc đáp cho câu hỏi của tôi.

Trong trường hợp, đây không phải là sai sót trong quá trình cập nhật thông tin của Cơ quan quản lý Thuế mà là sai phạm của Công ty TNHH TM DV Rồng Đông Dương khi đăng ký địa chỉ doanh nghiệp bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của gia đình tôi. Kính đề nghị Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn tôi về thủ tục khiếu nại tố cáo theo đúng trình tự và quy định pháp luật về Thuế.

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: