(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hạt trưởng hạt kiểm lâm có được kéo dài công tác
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/07/2019 - 11 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 01/08/2019 - 09 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Nông nghiệp cho tôi hỏi, nếu Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện, đến tuổi nghỉ hưu, nếu người đó làm tốt năng lực tốt, thì có được kéo dài thời gian công tác? thời gian kéo dài là bao lâu?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 01/08/2019 - 11 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: “Cử tri”.

Theo các nội dung mà “Cử tri” đã hỏi, Sở Nông nghiệp và PTNT xin trả lời sau đây:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì độ tuổi nghỉ hưu thông thường đối với nam là 60 tuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động là cán bộ thì pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu. Theo đó điều 31 Luật Cán bộ, công chức 2008 có quy định:

"1. Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.

3. Trong trường hợp đặc biệt, đối với cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên có thể được kéo dài thời gian công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, Hạt trưởng hạt kiểm lâm không thuộc đối tượng kéo dài thời gian công tác.

Trân trọng thông tin để  “Cử tri” được rõ./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hạt trưởng hạt kiểm lâm có được kéo dài công tác
 Nội dung câu hỏi:

Sở Nông nghiệp cho tôi hỏi, nếu Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện, đến tuổi nghỉ hưu, nếu người đó làm tốt năng lực tốt, thì có được kéo dài thời gian công tác? thời gian kéo dài là bao lâu?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Nông nghiệp cho tôi hỏi, nếu Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện, đến tuổi nghỉ hưu, nếu người đó làm tốt năng lực tốt, thì có được kéo dài thời gian công tác? thời gian kéo dài là bao lâu?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: