(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ngoài địa bàn có được học?
Người hỏi : Hàn Ni     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/07/2019 - 11 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 01/08/2019 - 09 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Sở Giáo dục

 tôi có một câu hỏi như sau:

nhà tôi nằm ngoài địa bàn của 1 trường tiểu học, khác ấp/khu phố, nhưng cùng chung xã/thị trấn. Nhưng tôi nghe nói, phải có hộ khẩu ở đúng ấp/khu phố, trường tiểu học kia mới nhận học sinh? tôi muốn cho con em vào học trường tiểu học đó, thì có được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 02/08/2019 - 07 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo phân cấp quản lý, bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc quản lý trực tiếp của phòng giáo dục và đào tạo. Do đó, để được trả lời cụ thể và chi tiết hơn về vấn đề bạn hỏi, đề nghị bạn liên hệ với phòng giáo dục và đào tạo nơi bạn muốn cho cháu nhập học./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ngoài địa bàn có được học?
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào Sở Giáo dục

 tôi có một câu hỏi như sau:

nhà tôi nằm ngoài địa bàn của 1 trường tiểu học, khác ấp/khu phố, nhưng cùng chung xã/thị trấn. Nhưng tôi nghe nói, phải có hộ khẩu ở đúng ấp/khu phố, trường tiểu học kia mới nhận học sinh? tôi muốn cho con em vào học trường tiểu học đó, thì có được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Sở Giáo dục

 tôi có một câu hỏi như sau:

nhà tôi nằm ngoài địa bàn của 1 trường tiểu học, khác ấp/khu phố, nhưng cùng chung xã/thị trấn. Nhưng tôi nghe nói, phải có hộ khẩu ở đúng ấp/khu phố, trường tiểu học kia mới nhận học sinh? tôi muốn cho con em vào học trường tiểu học đó, thì có được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: