(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dạy thêm hè
Người hỏi : Thu Hà     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/08/2019 - 08 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 02/08/2019 - 14 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi cấp THCS có được dạy thêm tại nhà hay không? Con tôi học quá nhiều, không học giáo viên đì học sinh. Cụ thể là giáo viên Thúy dạy Anh văn ở trường THCS Lộc Hưng, cô Thúy có khá nhiều phản ánh cho lãnh đạo huyện, Phòng giáo dục, trường THCS tại sao không giải quyết triệt để? Ngoài ra còn nhiều giáo viên khác...


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 02/08/2019 - 14 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp câu hỏi của ông/bà không thuộc trường hợp hỏi đáp trực tuyến trên Cổng hỏi đáp trực tuyến, đề nghị ông/bà thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dạy thêm hè
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi cấp THCS có được dạy thêm tại nhà hay không? Con tôi học quá nhiều, không học giáo viên đì học sinh. Cụ thể là giáo viên Thúy dạy Anh văn ở trường THCS Lộc Hưng, cô Thúy có khá nhiều phản ánh cho lãnh đạo huyện, Phòng giáo dục, trường THCS tại sao không giải quyết triệt để? Ngoài ra còn nhiều giáo viên khác...

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi cấp THCS có được dạy thêm tại nhà hay không? Con tôi học quá nhiều, không học giáo viên đì học sinh. Cụ thể là giáo viên Thúy dạy Anh văn ở trường THCS Lộc Hưng, cô Thúy có khá nhiều phản ánh cho lãnh đạo huyện, Phòng giáo dục, trường THCS tại sao không giải quyết triệt để? Ngoài ra còn nhiều giáo viên khác...

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: