(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về cấp phát thuốc của Bệnh viện Đa khoa theo chế độ BHYT
Người hỏi : Cử tri phường 3 Thành phố Tây Ninh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: phường 3 Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/08/2019 - 14 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 06/08/2019 - 16 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là cử tri khu phố 5, 6, 7 phường 3 Thành phố Tây Ninh, cũng là cán bộ hưu trí, diện chính sách, hiện đang sinh sống tại KP5, 6, 7 phường 3 Thành phố Tây Ninh. Nguyên vào những ngày đầu tháng 7/2019 (tức ngày 8/7/2019), chúng tôi có đến và khám chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Tây Ninh, (khám thẻ BHYT đi đúng tuyến). Nhưng tại đây, sau khi khám xong, các bác sĩ kê đơn thuốc, cũng như các dụng cụ như tiêm kiêm thuốc bệnh Đái tháo đường thiếu, hụt; không dùng đủ trong tháng (trước đây cấp thuốc đủ, giờ lại thiếu để dùng, uống trong tháng)... Bác sĩ bảo chúng tôi phải mua thêm thuốc bên ngoài... vì hiện nay, thuốc theo danh mục BHYT tại bệnh viện cạn, bệnh viện chưa đấu thầu được.

Hôm nay, chúng tôi muốn biết, Bao giờ thuốc cấp cho bệnh nhân theo danh mục BHYT cho dân tại Bệnh viện ĐK Tây Ninh đủ? Khi kê đơn, các bác sĩ ghi số lượng thuốc mà chúng tôi phải uống trong tháng thiếu... phải mua thêm bên ngoài...! Vậy khi chúng tôi mua thuốc bên ngoài có được thanh toán tiền lại không?

Cử tri phường 3


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/08/2019 - 07 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

        Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tây Ninh trả lời: 

        Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

        Việc cung ứng đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác KCB cho người bệnh thuộc trách nhiệm của cơ sở KCB theo quy định của Luật BHYT.

        Tuy nhiên, trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng cung ứng thuốc, vật tư y tế không đầy đủ, kịp thời tại một số bệnh viện.

        Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, BHXH Việt Nam đã đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến giải quyết nội dung trên.

        Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Y tế, BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời cho người bệnh BHYT được biết.

        Chào trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 15/08/2019 - 16 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế cảm ơn Ông/bà đã quan tâm và đặt câu hỏi đối với sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi của Ông/bà và tình hình cấp thuốc BHYT tại Bệnh viện Đa khoa, Sở Y tế phúc đáp như sau:

Về câu hỏi:

“...Bao giờ thuốc cấp cho bệnh nhân theo danh mục BHYT cho dân tại Bệnh viện ĐK Tây Ninh đủ?...”

Trả Lời:

Sở Y tế rất khẩn trương chỉ đạo và hổ trợ Bệnh viện Đa khoa đấu thầu thuốc để phục vụ bệnh nhân, thời gian có thuốc BHYT sẽ được ước tính như sau:

Ngày 29/8/2019 sẽ mở thầu, theo Quy trình pháp luật đấu thầu ban hành và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, sau ngày mở thầu từ 45-60 ngày sẽ có kết quả thầu, sau khi có kết quả thầu vài ngày sau bệnh nhân sẽ có thuốc đầy đủ.

Giải trình thêm: Năm 2017, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và Trung tâm y tế huyện, thành phố thực hiện việc đấu thầu mua thuốc phục vụ người bệnh năm 2017 theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua thuốc năm 2017. Các đơn vị tồ chức đấu thầu mua thuốc hoàn thành vào tháng 9-10/2017 và thực hiện mua thuốc trong 12 tháng (9-10/2018). Song song đó Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung 106 mặt hàng sử dụng đến 2020.

Năm 2018 Ngành Y tế thực hiện chủ trương đấu thầu thuốc tập trung theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND, Về việc điều chỉnh đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh là đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm thực hiện mua sắm thuốc tân dược, thuốc đông y, dược liệu và vị thuốc; Từ ngày 05/12/2018 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh bắt đầu tiến hành hành các bước theo quy định của Pháp luật.

Do số mặt hàng thuốc các đơn vị y tế trong tỉnh dự trù lớn và nhiều nhóm thuốc chi tiết hơn 2500  mặt hàng thuốc nên công tác lấy giá kế hoạch được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và xin báo giá các công ty cung ứng thuốc mất nhiều thời gian.

Sở Y tế Tây Ninh đã điều động nhân sự từ các đơn vị hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh trong công tác đấu thầu, đồng thời luôn theo sát và chỉ đạo kịp thời bệnh viện rút ngắn thời gian.

Ngay sau khi có Biên bản cuộc họp ngày 26/6/2019 do Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo:

- Quy trình thực hiện đấu thầu thuốc tập trung: thời gian cụ thể từng bước trong Quy trình, đánh giá khó khăn vướng mắc hay chậm trễ trong bước nào, biện pháp tháo gỡ hay rút ngắn thời gian (đối với các bước không cần bảo đảm thời gian theo quy định)

- Dựa vào Quy trình thực hiện đấu thầu thuốc tập trung (do BVĐK đề xuất), Bệnh viện Đa khoa tỉnh căn cứ các quy định hiện hành đề xuất phân chia cho các đơn vị liên quan thực hiện đồng thời các bước trong Quy trình để rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời Sở Y tế cũng chỉ đạo và hướng dẫn tất cả đơn vị điều trị trong tỉnh khẩn trương mua thuốc theo hình thực chỉ định thầu các thuốc thiếu, cấp bách để phục nhân dân và các đối tượng tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế theo ý kiến trong cuộc họp ngày 26/6/2019. Trong khoảng thời gian 01 tháng các đơn vị sẽ đáp ứng phần nào tình trạng thiếu thuốc khám chữa bệnh.

Về câu hỏi:

“...Khi kê đơn, các bác sĩ ghi số lượng thuốc mà chúng tôi phải uống trong tháng thiếu... phải mua thêm bên ngoài...! Vậy khi chúng tôi mua thuốc bên ngoài có được thanh toán tiền lại không?”

Trả Lời:

Theo luật và quy định hiện hành:

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT quy định cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng như cầu điều trị của người bệnh BHYT theo danh mục thuốc đã xây dựng, không để người bệnh phải tự mua.

Tại Điểm a Khoản 7 Điều 4 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở y tế có trách nhiệm cung ứng dịch vụ y tế theo phạm vi hợp đồng đã ký, trường hợp không cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, để người bệnh phải tự mua, cơ sở y tế có trách nhiệm hoàn trả cho người bệnh, tổng hợp thanh toán với cơ quan BHXH theo quy định.

Vậy bệnh nhân mua thuốc bên ngoài sẽ được bệnh viện thanh toán tiền lại

Trên đây là phúc đáp của Sở Y tế Tây Ninh, nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị Ông/bà liên hệ trực tiếp với Phòng Nghiệp vụ Y hoặc Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế (22 Lê Lợi, phường 3, thành phố Tây Ninh) để được hướng dẫn cụ thể đối với các sản phẩm có liên quan.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về cấp phát thuốc của Bệnh viện Đa khoa theo chế độ BHYT
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là cử tri khu phố 5, 6, 7 phường 3 Thành phố Tây Ninh, cũng là cán bộ hưu trí, diện chính sách, hiện đang sinh sống tại KP5, 6, 7 phường 3 Thành phố Tây Ninh. Nguyên vào những ngày đầu tháng 7/2019 (tức ngày 8/7/2019), chúng tôi có đến và khám chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Tây Ninh, (khám thẻ BHYT đi đúng tuyến). Nhưng tại đây, sau khi khám xong, các bác sĩ kê đơn thuốc, cũng như các dụng cụ như tiêm kiêm thuốc bệnh Đái tháo đường thiếu, hụt; không dùng đủ trong tháng (trước đây cấp thuốc đủ, giờ lại thiếu để dùng, uống trong tháng)... Bác sĩ bảo chúng tôi phải mua thêm thuốc bên ngoài... vì hiện nay, thuốc theo danh mục BHYT tại bệnh viện cạn, bệnh viện chưa đấu thầu được.

Hôm nay, chúng tôi muốn biết, Bao giờ thuốc cấp cho bệnh nhân theo danh mục BHYT cho dân tại Bệnh viện ĐK Tây Ninh đủ? Khi kê đơn, các bác sĩ ghi số lượng thuốc mà chúng tôi phải uống trong tháng thiếu... phải mua thêm bên ngoài...! Vậy khi chúng tôi mua thuốc bên ngoài có được thanh toán tiền lại không?

Cử tri phường 3

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là cử tri khu phố 5, 6, 7 phường 3 Thành phố Tây Ninh, cũng là cán bộ hưu trí, diện chính sách, hiện đang sinh sống tại KP5, 6, 7 phường 3 Thành phố Tây Ninh. Nguyên vào những ngày đầu tháng 7/2019 (tức ngày 8/7/2019), chúng tôi có đến và khám chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Tây Ninh, (khám thẻ BHYT đi đúng tuyến). Nhưng tại đây, sau khi khám xong, các bác sĩ kê đơn thuốc, cũng như các dụng cụ như tiêm kiêm thuốc bệnh Đái tháo đường thiếu, hụt; không dùng đủ trong tháng (trước đây cấp thuốc đủ, giờ lại thiếu để dùng, uống trong tháng)... Bác sĩ bảo chúng tôi phải mua thêm thuốc bên ngoài... vì hiện nay, thuốc theo danh mục BHYT tại bệnh viện cạn, bệnh viện chưa đấu thầu được.

Hôm nay, chúng tôi muốn biết, Bao giờ thuốc cấp cho bệnh nhân theo danh mục BHYT cho dân tại Bệnh viện ĐK Tây Ninh đủ? Khi kê đơn, các bác sĩ ghi số lượng thuốc mà chúng tôi phải uống trong tháng thiếu... phải mua thêm bên ngoài...! Vậy khi chúng tôi mua thuốc bên ngoài có được thanh toán tiền lại không?

Cử tri phường 3

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: