(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị Bà Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra công chức và phòng kinh tế hạ tầng ngâm hồ sơ của dân khi làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 06/08/2019 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 06/08/2019 - 16 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Ba mẹ ruột tôi có cho tôi miếng đất theo quy định mới quyết định 15 gì đó nếu muốn tách thửa thì phải làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể  ở phòng kinh tế hạ tầng huyện,  tôi có nộp hồ sơ ở phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu đến nay đã hơn 1 tháng rồi mà hỏi cán bộ nơi đây thì cứ hẹn tới hẹn lụi và đến giờ này cũng không ai trả lời cho tôi biết là khi nào tôi có kết quả, quá khổ sở đối với thủ tục này bây giờ không biết quy trình thế nào thời gian bao lâu cán bộ thì cứ hẹn và cứ ngâm hồ sơ theo tôi được biết hiện nay phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu ngâm rất nhiều hồ sơ chứ không chỉ riêng hồ sơ của tôi (không biết phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu ngâm hồ sơ để muốn gì?) do đó tôi kính đề nghị Bà Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu cho kiểm tra công chức và phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu xem thời gian giải quyết thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể là bao lâu mà phòng ngâm hồ sơ của dân lâu quá vậy?Trân trọng cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 09/08/2019 - 16 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

file đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị Bà Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chỉ đạo kiểm tra công chức và phòng kinh tế hạ tầng ngâm hồ sơ của dân khi làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể
 Nội dung câu hỏi:

Ba mẹ ruột tôi có cho tôi miếng đất theo quy định mới quyết định 15 gì đó nếu muốn tách thửa thì phải làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể  ở phòng kinh tế hạ tầng huyện,  tôi có nộp hồ sơ ở phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu đến nay đã hơn 1 tháng rồi mà hỏi cán bộ nơi đây thì cứ hẹn tới hẹn lụi và đến giờ này cũng không ai trả lời cho tôi biết là khi nào tôi có kết quả, quá khổ sở đối với thủ tục này bây giờ không biết quy trình thế nào thời gian bao lâu cán bộ thì cứ hẹn và cứ ngâm hồ sơ theo tôi được biết hiện nay phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu ngâm rất nhiều hồ sơ chứ không chỉ riêng hồ sơ của tôi (không biết phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu ngâm hồ sơ để muốn gì?) do đó tôi kính đề nghị Bà Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu cho kiểm tra công chức và phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu xem thời gian giải quyết thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể là bao lâu mà phòng ngâm hồ sơ của dân lâu quá vậy?Trân trọng cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ba mẹ ruột tôi có cho tôi miếng đất theo quy định mới quyết định 15 gì đó nếu muốn tách thửa thì phải làm thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể  ở phòng kinh tế hạ tầng huyện,  tôi có nộp hồ sơ ở phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu đến nay đã hơn 1 tháng rồi mà hỏi cán bộ nơi đây thì cứ hẹn tới hẹn lụi và đến giờ này cũng không ai trả lời cho tôi biết là khi nào tôi có kết quả, quá khổ sở đối với thủ tục này bây giờ không biết quy trình thế nào thời gian bao lâu cán bộ thì cứ hẹn và cứ ngâm hồ sơ theo tôi được biết hiện nay phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu ngâm rất nhiều hồ sơ chứ không chỉ riêng hồ sơ của tôi (không biết phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu ngâm hồ sơ để muốn gì?) do đó tôi kính đề nghị Bà Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu cho kiểm tra công chức và phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu xem thời gian giải quyết thủ tục lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể là bao lâu mà phòng ngâm hồ sơ của dân lâu quá vậy?Trân trọng cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: