(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lừa đảo chiêm đoạt hụi
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ấp Đá Hàng -Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/08/2019 - 08 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 06/08/2019 - 16 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ! Công thông tin điện tử

Chúng tôi là những người dân sống tại Ấp Đá Hàng - Hiệp Thạnh - Gò Dầu -Tây Ninh

Xin được đặt câu hỏi với công thông tin như sau :

1/-Khi người chủ hụi đã rời khỏi địa phương và ôm theo tiền gom hụi của các hụi viên thì đều đầu tiên chúng tôi phái làm sao ?

2/-Cơ quan Công an xã trả lời xuống hình sự đúng hay sai ?

3/-Dường dây nóng để đưa tin chính thông theo số điện thoại nào ?

Rất mong được cổng thông tin tiếp nhận và hổ trợ để chúng tôi được đi đúng hướng, không để tội phạm có cơ hội lợi dụng chiếm đpoạt một cách quá tự tin như vậy.

Chân Thành biết ơn


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lừa đảo chiêm đoạt hụi
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ! Công thông tin điện tử

Chúng tôi là những người dân sống tại Ấp Đá Hàng - Hiệp Thạnh - Gò Dầu -Tây Ninh

Xin được đặt câu hỏi với công thông tin như sau :

1/-Khi người chủ hụi đã rời khỏi địa phương và ôm theo tiền gom hụi của các hụi viên thì đều đầu tiên chúng tôi phái làm sao ?

2/-Cơ quan Công an xã trả lời xuống hình sự đúng hay sai ?

3/-Dường dây nóng để đưa tin chính thông theo số điện thoại nào ?

Rất mong được cổng thông tin tiếp nhận và hổ trợ để chúng tôi được đi đúng hướng, không để tội phạm có cơ hội lợi dụng chiếm đpoạt một cách quá tự tin như vậy.

Chân Thành biết ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ! Công thông tin điện tử

Chúng tôi là những người dân sống tại Ấp Đá Hàng - Hiệp Thạnh - Gò Dầu -Tây Ninh

Xin được đặt câu hỏi với công thông tin như sau :

1/-Khi người chủ hụi đã rời khỏi địa phương và ôm theo tiền gom hụi của các hụi viên thì đều đầu tiên chúng tôi phái làm sao ?

2/-Cơ quan Công an xã trả lời xuống hình sự đúng hay sai ?

3/-Dường dây nóng để đưa tin chính thông theo số điện thoại nào ?

Rất mong được cổng thông tin tiếp nhận và hổ trợ để chúng tôi được đi đúng hướng, không để tội phạm có cơ hội lợi dụng chiếm đpoạt một cách quá tự tin như vậy.

Chân Thành biết ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: