(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Ký tên vào bản trích đo địa chính, trích lục sơ đồ thửa đất 12/12/2019 - 09 Giờ 36 phút
2 Mua file bản đồ quy hoạch thành phố Tây Ninh cần liên hệ đơn vị nào? 10/12/2019 - 11 Giờ 29 phút
3 Xin phép xây dựng nhà ở 09/12/2019 - 12 Giờ 01 phút
4 Văn bản pháp luật, thủ tục về nuôi chim yến 03/12/2019 - 11 Giờ 13 phút
5 Vị trí Chuyển mục đích sau khi trừ lộ giới và áp dụng quy hoạch gì phù hợp? 03/12/2019 - 10 Giờ 22 phút
6 Hỏi về cấp đổi CMND hoặc căn cước công dân 01/12/2019 - 15 Giờ 12 phút
7 Gửi UBND Thành Phố Tây Ninh: 01/12/2019 - 11 Giờ 49 phút
8 Thủ tục làm giấy đăng ký xe moto mua thanh lý 19/11/2019 - 07 Giờ 49 phút
9 Thủ tục làm giấy đăng ký xe moto mua thanh lý 24/10/2019 - 14 Giờ 35 phút
10 Kiến nghị cổng thông tin nên có phần hồi đáp lại của cơ quan trả lời chưa thỏa đáng 24/10/2019 - 14 Giờ 00 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: