(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiến nghị cổng thông tin nên có phần hồi đáp lại của cơ quan trả lời chưa thỏa đáng
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/10/2019 - 14 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 25/10/2019 - 11 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Qua nhiều năm cổng hỏi đáp trực tuyến hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công dân, nhờ trả lời trực tuyến đở phải tốn thời gian đi lại, tiền tài cho công dân... và trả lời kịp thời những khó khăn thắc mắc băn khoăn của nhân dân.

Tuy nhiên, cũng có nhiều câu hỏi mà cơ quan chức năng có trả lời nhưng chưa rõ hoặc chưa giải đáp hết thắc mắc của người dân: Nên chúng tôi mong cơ quan quản lý cổng trực tuyến này có thêm phần bình luận, phần hồi đáp trực tiếp lại câu trả lời đó luôn. Qua đó sẽ giúp công dân nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, thỏa mãn hơn và góp phần người dân giải quyết thỏa đáng hơn những khúc mắc của họ.

Xin cám ơn


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiến nghị cổng thông tin nên có phần hồi đáp lại của cơ quan trả lời chưa thỏa đáng
 Nội dung câu hỏi:

Qua nhiều năm cổng hỏi đáp trực tuyến hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công dân, nhờ trả lời trực tuyến đở phải tốn thời gian đi lại, tiền tài cho công dân... và trả lời kịp thời những khó khăn thắc mắc băn khoăn của nhân dân.

Tuy nhiên, cũng có nhiều câu hỏi mà cơ quan chức năng có trả lời nhưng chưa rõ hoặc chưa giải đáp hết thắc mắc của người dân: Nên chúng tôi mong cơ quan quản lý cổng trực tuyến này có thêm phần bình luận, phần hồi đáp trực tiếp lại câu trả lời đó luôn. Qua đó sẽ giúp công dân nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, thỏa mãn hơn và góp phần người dân giải quyết thỏa đáng hơn những khúc mắc của họ.

Xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Qua nhiều năm cổng hỏi đáp trực tuyến hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công dân, nhờ trả lời trực tuyến đở phải tốn thời gian đi lại, tiền tài cho công dân... và trả lời kịp thời những khó khăn thắc mắc băn khoăn của nhân dân.

Tuy nhiên, cũng có nhiều câu hỏi mà cơ quan chức năng có trả lời nhưng chưa rõ hoặc chưa giải đáp hết thắc mắc của người dân: Nên chúng tôi mong cơ quan quản lý cổng trực tuyến này có thêm phần bình luận, phần hồi đáp trực tiếp lại câu trả lời đó luôn. Qua đó sẽ giúp công dân nhận được câu trả lời hoàn chỉnh, thỏa mãn hơn và góp phần người dân giải quyết thỏa đáng hơn những khúc mắc của họ.

Xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: