(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin hỏi về vấn đề thẩm duyệt phương án thiết kế Phòng cháy chữa cháy.
Người hỏi : Nguyễn Thúy     Số điện thoại:      Email: nguyenthuy18287@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/10/2019 - 20 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 10/10/2019 - 15 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi các nội dung như sau:

* Khi thiết kế công trình trình cho đơn vị thẩm duyệt về PCCC: Công an CHCN&PCCC tại địa phương thì cần căn cứ những quy định nào của pháp luật hiện tại để làm cho đúng - đối với các loại công trình như sau:

1. Công trình kinh doanh nhà hàng dịch vụ giải trí....

2. Công trình nhà ở

3. Công trình trụ sở cơ quan nhà nước

4. Công trình trường học: mầm non - mẫu giáo.

5. Công trình trường học: tiểu học.

6. Công trình trường học: trung học cơ sở.

7. Công trình trường học: trung học phổ thông.

- Như vậy tôi xin hỏi phải áp dụng các quy định của pháp luật nào hiện hành khi thiết kế công trình để được thẩm duyệt PCCC đạt yêu cầu. Các căn cứ để xét như: số tầng, diện tích, khối tích, số lượng người bên trong, cầu thang thoát hiểm...?

- Xin cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin hỏi về vấn đề thẩm duyệt phương án thiết kế Phòng cháy chữa cháy.
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi các nội dung như sau:

* Khi thiết kế công trình trình cho đơn vị thẩm duyệt về PCCC: Công an CHCN&PCCC tại địa phương thì cần căn cứ những quy định nào của pháp luật hiện tại để làm cho đúng - đối với các loại công trình như sau:

1. Công trình kinh doanh nhà hàng dịch vụ giải trí....

2. Công trình nhà ở

3. Công trình trụ sở cơ quan nhà nước

4. Công trình trường học: mầm non - mẫu giáo.

5. Công trình trường học: tiểu học.

6. Công trình trường học: trung học cơ sở.

7. Công trình trường học: trung học phổ thông.

- Như vậy tôi xin hỏi phải áp dụng các quy định của pháp luật nào hiện hành khi thiết kế công trình để được thẩm duyệt PCCC đạt yêu cầu. Các căn cứ để xét như: số tầng, diện tích, khối tích, số lượng người bên trong, cầu thang thoát hiểm...?

- Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi các nội dung như sau:

* Khi thiết kế công trình trình cho đơn vị thẩm duyệt về PCCC: Công an CHCN&PCCC tại địa phương thì cần căn cứ những quy định nào của pháp luật hiện tại để làm cho đúng - đối với các loại công trình như sau:

1. Công trình kinh doanh nhà hàng dịch vụ giải trí....

2. Công trình nhà ở

3. Công trình trụ sở cơ quan nhà nước

4. Công trình trường học: mầm non - mẫu giáo.

5. Công trình trường học: tiểu học.

6. Công trình trường học: trung học cơ sở.

7. Công trình trường học: trung học phổ thông.

- Như vậy tôi xin hỏi phải áp dụng các quy định của pháp luật nào hiện hành khi thiết kế công trình để được thẩm duyệt PCCC đạt yêu cầu. Các căn cứ để xét như: số tầng, diện tích, khối tích, số lượng người bên trong, cầu thang thoát hiểm...?

- Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: