(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bản vẻ thiết kế xây dựng nhà cấp 4
Người hỏi : Như Tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/10/2019 - 10 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 08/10/2019 - 15 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xây nhà cấp 4 đơn giản nên thuê thợ xây nhân công, như vậy không có bản vẻ, có thể xin phép xây dựng dược không? ( đất ở khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh)

 

Như Trí


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 14/10/2019 - 11 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Căn cứ Điều 95 Luật Xây dựng và Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng thì bản vẽ thiết kế xây dựng là một trong những thành phần của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Nội dung của bản vẽ thiết kế cũng được quy định cụ thể tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD. Do đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thể xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng khi không có bản vẽ thiết kế xây dựng.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 15/10/2019 - 16 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND, ngày 09/5/2016 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

- Tại Điều 2 Mục 1 quy định: Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014. Vì vậy trường hợp này thì chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới được hướng dẫn tại Điều 11 của Thông tư số 15/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, như sau:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Tóm lại, trường hợp này phải xin phép xây dựng theo quy định và hồ sơ phải có đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, đề nghị chủ đầu tư liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tại quầy số 1 để được hướng dẫn thực hiện, ĐỊA CHỈ: số 82, đường Phạm Tung, KP1, phường 3, TP TN.

Xin cảm ơn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bản vẻ thiết kế xây dựng nhà cấp 4
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xây nhà cấp 4 đơn giản nên thuê thợ xây nhân công, như vậy không có bản vẻ, có thể xin phép xây dựng dược không? ( đất ở khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh)

 

Như Trí

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn xây nhà cấp 4 đơn giản nên thuê thợ xây nhân công, như vậy không có bản vẻ, có thể xin phép xây dựng dược không? ( đất ở khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh)

 

Như Trí

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: