(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tính tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức do chuyển mục đích
Người hỏi : Trần Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/10/2019 - 15 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 27/11/2019 - 13 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Khi tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức đất ở do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì tính theo công thức nào là đúng sau đây:

1. Cách 1: [(Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất ở  tại bảng giá đất) – (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất nông nghiệp tại thời điểm chuyển mục đích)] X Hệ số điều chỉnh giá đất.

2. Cách 2: (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất ở  theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP x Hệ số điều chỉnh giá đất ) – (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất nông nghiệp tại thời điểm chuyển mục đích).

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 03/12/2019 - 08 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính chào độc giả,

Về vướng mắc của độc giả, Cục Thuế Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế các cấp.Việc tính thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, giá đất… thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế các huyện, thành phố.

Độc giả liên hệ Chi cục Thuế địa phương nơi có đất để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tính tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức do chuyển mục đích
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Khi tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức đất ở do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì tính theo công thức nào là đúng sau đây:

1. Cách 1: [(Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất ở  tại bảng giá đất) – (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất nông nghiệp tại thời điểm chuyển mục đích)] X Hệ số điều chỉnh giá đất.

2. Cách 2: (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất ở  theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP x Hệ số điều chỉnh giá đất ) – (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất nông nghiệp tại thời điểm chuyển mục đích).

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Khi tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức đất ở do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì tính theo công thức nào là đúng sau đây:

1. Cách 1: [(Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất ở  tại bảng giá đất) – (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất nông nghiệp tại thời điểm chuyển mục đích)] X Hệ số điều chỉnh giá đất.

2. Cách 2: (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất ở  theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP x Hệ số điều chỉnh giá đất ) – (Diện tích ngoài hạn mức x Giá đất nông nghiệp tại thời điểm chuyển mục đích).

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh trả lời sớm. Em xin cám ơn

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: