(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đính chính nội dung hỏi về phụ cấp độc hại
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tp. tây ninh
Ngày hỏi: 07/10/2019 - 14 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 07/10/2019 - 15 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi quý cớ quan !

em xin đính chính lại 1 nội dung đã sai trong câu hỏi về " phụ cấp độc hại"

ngày hỏi: 11 giờ 24 phút ngày  02/10/2019

ngày chuyển: 08 giờ 15 phút ngày 07/10/2019

người hỏi: cá nhân

địa chỉ: tp Tây Ninh

nội dung đính chính lại: dòng 14 từ trên xuống : biên bản số 423 ngày 01/8/2005 ( thay cho biên bản số 423 ngày 01/8/2015)

em xin chân thành xin lỗi và trân trọng cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 08/10/2019 - 22 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Mục III Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức có ghi: Cán bộ, công chức, viên chức làm một số nghề hoặc công việc đặc thù trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp Nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đang còn hiệu lực, thì tiếp tục được hưởng cho đến khi có sự thay đổi các yếu tố độc hại, nguy hiểm là căn cứ để thỏa thuận phụ cấp. Nội dung câu hỏi bạn chưa nêu rõ các điều kiện, môi trường làm việc, các yếu tố độc hại, nguy hiểm tại thời điểm được xét hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm (Biên bản 423/BB-KHCN ngày 01/8/2005) và điều kiện, môi trường làm việc, các yếu tố độc hại, nguy hiểm thời điểm hiện tại (năm 2019). Bạn nên liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán, lãnh đạo đơn vị nơi bạn hiện đang công tác để có câu trả lời cụ thể về trường hợp của bạn.

Xin trân trọng kính chào!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đính chính nội dung hỏi về phụ cấp độc hại
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi quý cớ quan !

em xin đính chính lại 1 nội dung đã sai trong câu hỏi về " phụ cấp độc hại"

ngày hỏi: 11 giờ 24 phút ngày  02/10/2019

ngày chuyển: 08 giờ 15 phút ngày 07/10/2019

người hỏi: cá nhân

địa chỉ: tp Tây Ninh

nội dung đính chính lại: dòng 14 từ trên xuống : biên bản số 423 ngày 01/8/2005 ( thay cho biên bản số 423 ngày 01/8/2015)

em xin chân thành xin lỗi và trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi quý cớ quan !

em xin đính chính lại 1 nội dung đã sai trong câu hỏi về " phụ cấp độc hại"

ngày hỏi: 11 giờ 24 phút ngày  02/10/2019

ngày chuyển: 08 giờ 15 phút ngày 07/10/2019

người hỏi: cá nhân

địa chỉ: tp Tây Ninh

nội dung đính chính lại: dòng 14 từ trên xuống : biên bản số 423 ngày 01/8/2005 ( thay cho biên bản số 423 ngày 01/8/2015)

em xin chân thành xin lỗi và trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: