(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cần thắc mắc việc Giám đốc Quỹ tín dụng xã Tân Hưng chém dân
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Hưng - tân Châu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/10/2019 - 19 Giờ 33 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Về câu hỏi của ông/bà không thuộc trường hợp hỏi đáp trên Cổng hỏi đáp trực tuyến theo quy định. Đề nghị ông/bà thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cần thắc mắc việc Giám đốc Quỹ tín dụng xã Tân Hưng chém dân
 Nội dung câu hỏi:

Vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019, tôi có kêu máy cày để xới đất sau nhà. Ông Trần Quốc Dũng là giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nói tôi xới lấn đất của ông Tấn ( tức em vợ của ông Dũng). Đây là phần đất đang tranh chấp ranh đất giữa tôi và ông Tấn. Ông Dũng đã dùng rựa chém liên tục vào người tôi. Tôi không tránh kịp đã bị chém vào cẳng tay.

Xin hỏi các cấp trên tình hình như trên ai sẽ giải quyết. Cách thức viết đơn khiếu kiện bắt đầu gửi từ bộ phận nào. Xin chân thành cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019, tôi có kêu máy cày để xới đất sau nhà. Ông Trần Quốc Dũng là giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nói tôi xới lấn đất của ông Tấn ( tức em vợ của ông Dũng). Đây là phần đất đang tranh chấp ranh đất giữa tôi và ông Tấn. Ông Dũng đã dùng rựa chém liên tục vào người tôi. Tôi không tránh kịp đã bị chém vào cẳng tay.

Xin hỏi các cấp trên tình hình như trên ai sẽ giải quyết. Cách thức viết đơn khiếu kiện bắt đầu gửi từ bộ phận nào. Xin chân thành cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: