(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghi đôn thúc việc trả lợi hỏi đáp về giá dich vụ thủy lợi
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: P2, thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 23/09/2019 - 06 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 27/09/2019 - 10 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngay 13/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có hứa kiểm tra trả lời về giá sàn phẩm dich vụ thủy lợi không đúng quy định tuy nhiên tới nay vẫn chưa có câu trả lời. Đề nghị ban quản trị đôn đốc việc trả lời của sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời yêu cầu quy trách nhiệm, kiễm điểm bộ phận tham mưu ban hành quy định giá dịch vụ thủy lợi không đúng quy định nhằm trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghi đôn thúc việc trả lợi hỏi đáp về giá dich vụ thủy lợi
 Nội dung câu hỏi:

Ngay 13/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có hứa kiểm tra trả lời về giá sàn phẩm dich vụ thủy lợi không đúng quy định tuy nhiên tới nay vẫn chưa có câu trả lời. Đề nghị ban quản trị đôn đốc việc trả lời của sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời yêu cầu quy trách nhiệm, kiễm điểm bộ phận tham mưu ban hành quy định giá dịch vụ thủy lợi không đúng quy định nhằm trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngay 13/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có hứa kiểm tra trả lời về giá sàn phẩm dich vụ thủy lợi không đúng quy định tuy nhiên tới nay vẫn chưa có câu trả lời. Đề nghị ban quản trị đôn đốc việc trả lời của sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời yêu cầu quy trách nhiệm, kiễm điểm bộ phận tham mưu ban hành quy định giá dịch vụ thủy lợi không đúng quy định nhằm trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: