(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đất phù hợp quy hoạch đất ở, không phù hợp quy hoạch chung tách 1000m2 có được không?
Người hỏi : Nguyễn Văn Dũng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Lập, Tân Bình, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/09/2019 - 11 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 20/09/2019 - 17 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Nguyễn Văn Dũng có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại ấp Tân Lập, xã Tân Bình, TP Tây Ninh. Đất tôi phù hợp quy hoạch đất ở, khi đăng ký chuyển lên thổ cư nộp hồ sơ tại 1 cửa Phòng tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản số 14/TB-PTNMT là đất không phù hợp quy hoạch chung, không thể lên thổ cư được. Đất tôi mặt tiền đường sỏi đỏ 10m, diện tích 11.156m2 vậy nay tôi muốn tách thửa để cho con, mỗi thửa 1000m2 đất nông nghiệp có được không? Vì phòng tài nguyên đã trả lời đất tôi không phù hợp quy hoạch chung, không lên thổ cư được.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 23/09/2019 - 15 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 1313/HD-SXD ngày 06/6/2019 về hướng dẫn chi tiết một số nội dung theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Hướng dẫn số 2349/HD-SXD ngày 05/9/2019 hướng dẫn các bước thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo hình thức chỉ định chủ đầu tư.

2. Quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa không thuộc phạm vi của ngành xây dựng, do đó Sở Xây dựng kính chuyển sang lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường để trả lời theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đất phù hợp quy hoạch đất ở, không phù hợp quy hoạch chung tách 1000m2 có được không?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Nguyễn Văn Dũng có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại ấp Tân Lập, xã Tân Bình, TP Tây Ninh. Đất tôi phù hợp quy hoạch đất ở, khi đăng ký chuyển lên thổ cư nộp hồ sơ tại 1 cửa Phòng tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản số 14/TB-PTNMT là đất không phù hợp quy hoạch chung, không thể lên thổ cư được. Đất tôi mặt tiền đường sỏi đỏ 10m, diện tích 11.156m2 vậy nay tôi muốn tách thửa để cho con, mỗi thửa 1000m2 đất nông nghiệp có được không? Vì phòng tài nguyên đã trả lời đất tôi không phù hợp quy hoạch chung, không lên thổ cư được.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Nguyễn Văn Dũng có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại ấp Tân Lập, xã Tân Bình, TP Tây Ninh. Đất tôi phù hợp quy hoạch đất ở, khi đăng ký chuyển lên thổ cư nộp hồ sơ tại 1 cửa Phòng tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản số 14/TB-PTNMT là đất không phù hợp quy hoạch chung, không thể lên thổ cư được. Đất tôi mặt tiền đường sỏi đỏ 10m, diện tích 11.156m2 vậy nay tôi muốn tách thửa để cho con, mỗi thửa 1000m2 đất nông nghiệp có được không? Vì phòng tài nguyên đã trả lời đất tôi không phù hợp quy hoạch chung, không lên thổ cư được.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: