(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu gom rác
Người hỏi : Lê Minh Trí     Số điện thoại: 0914333852     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/09/2019 - 10 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 20/09/2019 - 08 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi và các hộ dân ở hẻm 12, Thượng Thâu Thanh ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành đề nghị: Mở đường rác ở địa chỉ tên. Hiện nay thì ở hẻm 12 nói riêng và ấp Long Trung nói chung các tuyến đường đã bê tông hóa, hơn nữa đã có kế hoạch lên Phường. Tuy nhiên chúng tôi đã làm đơn về việc mở đường rác từng hộ dân ký và có xác nhận của Trưởng ấp gửi lên Công ty cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh tuy nhiên Công ty trả lời là do đường xe không quay đầu được? Một lý do rất vô lý. Hiện nay người dân ở khu vực trên đổ rác ở khu nghĩa địa gây ô nhiễm mất mỹ quan. Vì vậy đề nghị cấp chính quyền liên quan hỗ trợ để sớm mở đường rác nêu trên.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 21/09/2019 - 11 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này. UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với UBND xã Long Thành Trung khảo sát thực tế để có phương án xử lý cho phù hợp.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu gom rác
 Nội dung câu hỏi:

Tôi và các hộ dân ở hẻm 12, Thượng Thâu Thanh ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành đề nghị: Mở đường rác ở địa chỉ tên. Hiện nay thì ở hẻm 12 nói riêng và ấp Long Trung nói chung các tuyến đường đã bê tông hóa, hơn nữa đã có kế hoạch lên Phường. Tuy nhiên chúng tôi đã làm đơn về việc mở đường rác từng hộ dân ký và có xác nhận của Trưởng ấp gửi lên Công ty cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh tuy nhiên Công ty trả lời là do đường xe không quay đầu được? Một lý do rất vô lý. Hiện nay người dân ở khu vực trên đổ rác ở khu nghĩa địa gây ô nhiễm mất mỹ quan. Vì vậy đề nghị cấp chính quyền liên quan hỗ trợ để sớm mở đường rác nêu trên.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi và các hộ dân ở hẻm 12, Thượng Thâu Thanh ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành đề nghị: Mở đường rác ở địa chỉ tên. Hiện nay thì ở hẻm 12 nói riêng và ấp Long Trung nói chung các tuyến đường đã bê tông hóa, hơn nữa đã có kế hoạch lên Phường. Tuy nhiên chúng tôi đã làm đơn về việc mở đường rác từng hộ dân ký và có xác nhận của Trưởng ấp gửi lên Công ty cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh tuy nhiên Công ty trả lời là do đường xe không quay đầu được? Một lý do rất vô lý. Hiện nay người dân ở khu vực trên đổ rác ở khu nghĩa địa gây ô nhiễm mất mỹ quan. Vì vậy đề nghị cấp chính quyền liên quan hỗ trợ để sớm mở đường rác nêu trên.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: