(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hoàn tiền phạt đã nộp NSNN
Người hỏi : Hoàng Hoan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/12/2019 - 11 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 31/12/2019 - 11 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

 

- Trường hợp Ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đã nộp vào ngân sách Nhà nuớc.

Tuy nhiên sau đó do xác định mức phạt không đúng, phải hoàn trả lại cho hộ gia đình bị phạt.

Vậy em xin hỏi:

1. Cơ quan nào làm thủ tục để hoàn trả tiền phạt  đã nộp vào ngân sách Nhà nước?

2. Cơ quan thuế hay cơ quan tài chính làm thủ tục hoàn thuế cho Ủy ban nhân dân thị trấn hay cơ quan kho bạc Nhà nước huyện?

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hoàn tiền phạt đã nộp NSNN
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

 

- Trường hợp Ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đã nộp vào ngân sách Nhà nuớc.

Tuy nhiên sau đó do xác định mức phạt không đúng, phải hoàn trả lại cho hộ gia đình bị phạt.

Vậy em xin hỏi:

1. Cơ quan nào làm thủ tục để hoàn trả tiền phạt  đã nộp vào ngân sách Nhà nước?

2. Cơ quan thuế hay cơ quan tài chính làm thủ tục hoàn thuế cho Ủy ban nhân dân thị trấn hay cơ quan kho bạc Nhà nước huyện?

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

 

- Trường hợp Ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đã nộp vào ngân sách Nhà nuớc.

Tuy nhiên sau đó do xác định mức phạt không đúng, phải hoàn trả lại cho hộ gia đình bị phạt.

Vậy em xin hỏi:

1. Cơ quan nào làm thủ tục để hoàn trả tiền phạt  đã nộp vào ngân sách Nhà nước?

2. Cơ quan thuế hay cơ quan tài chính làm thủ tục hoàn thuế cho Ủy ban nhân dân thị trấn hay cơ quan kho bạc Nhà nước huyện?

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: