(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin sao lưu giấy chứng nhận người có công!
Người hỏi : Trần Cung     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/12/2019 - 15 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 26/12/2019 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Bố tôi là người được hưởng chế độ người có công bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe cũng hơi kém. hiện bố tôi vẫn nhận lương hằng tháng. Tuy nhiên hiện gia đình tôi bị mất giấy chứng nhận này. Kính hỏi gia đình muốn xin cấp hoặc xin được sao lại giấy tờ này thì phải làm thế nào? Gia đình tôi đang cần gấp để gửi cho cơ quan khác xác nhận. kính mong giúp đỡ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 31/12/2019 - 10 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông Trần Cung!

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời câu hỏi ông như sau:

Việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh đề nghị Bố của ông gửi đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú và gửi 2 tấm ảnh 2x3 chuyển đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện nơi Bố của ông hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm chuyển đơn về Phòng Người có công Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh để xem xét cấp lại giấy chứng nhận./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin sao lưu giấy chứng nhận người có công!
 Nội dung câu hỏi:

Bố tôi là người được hưởng chế độ người có công bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe cũng hơi kém. hiện bố tôi vẫn nhận lương hằng tháng. Tuy nhiên hiện gia đình tôi bị mất giấy chứng nhận này. Kính hỏi gia đình muốn xin cấp hoặc xin được sao lại giấy tờ này thì phải làm thế nào? Gia đình tôi đang cần gấp để gửi cho cơ quan khác xác nhận. kính mong giúp đỡ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Bố tôi là người được hưởng chế độ người có công bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe cũng hơi kém. hiện bố tôi vẫn nhận lương hằng tháng. Tuy nhiên hiện gia đình tôi bị mất giấy chứng nhận này. Kính hỏi gia đình muốn xin cấp hoặc xin được sao lại giấy tờ này thì phải làm thế nào? Gia đình tôi đang cần gấp để gửi cho cơ quan khác xác nhận. kính mong giúp đỡ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: