(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về tỷ giá ngân hàng ACB
Người hỏi : Thu Thủy     Số điện thoại:      Email: atkvina01@gmail.com     Địa chỉ: Ha Noi
Ngày hỏi: 25/12/2019 - 11 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 26/12/2019 - 07 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

CHo em hỏi e thường xuyên chuyển đổi tỷ giá ngân hàng thì giao dịch này có mất phí gì không, e định chuyển đổi qua ngân hàng ACB


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về tỷ giá ngân hàng ACB
 Nội dung câu hỏi:

CHo em hỏi e thường xuyên chuyển đổi tỷ giá ngân hàng thì giao dịch này có mất phí gì không, e định chuyển đổi qua ngân hàng ACB

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CHo em hỏi e thường xuyên chuyển đổi tỷ giá ngân hàng thì giao dịch này có mất phí gì không, e định chuyển đổi qua ngân hàng ACB

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: