(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ người phụ thuộc
Người hỏi : Nguyễn Trung Tín     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: P1 TPTN
Ngày hỏi: 26/12/2019 - 07 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 31/12/2019 - 11 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi đang chu cấp tiền nuôi cô ruột (57 tuổi) và 2 đứa cháu(7 tuổi và 12 tuổi) con em ruột , tôi muốn làm hồ sơ để giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN xin hỏi tôi phải làm những thủ tục gì .

Xin cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ người phụ thuộc
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi đang chu cấp tiền nuôi cô ruột (57 tuổi) và 2 đứa cháu(7 tuổi và 12 tuổi) con em ruột , tôi muốn làm hồ sơ để giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN xin hỏi tôi phải làm những thủ tục gì .

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi đang chu cấp tiền nuôi cô ruột (57 tuổi) và 2 đứa cháu(7 tuổi và 12 tuổi) con em ruột , tôi muốn làm hồ sơ để giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế TNCN xin hỏi tôi phải làm những thủ tục gì .

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: