(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục làm giấy đăng ký xe moto mua thanh lý
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/10/2019 - 14 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 25/10/2019 - 11 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua lại 1 chiếc xe honda hai bánh từ lô hàng thanh lý không có giấy tờ gì hết bây giờ tôi muốn đăng ký xe để phù hợp để tôi thuận tiện đi làm. Hiện nay, gia đình khó khăn không có điều kiện mua xe mới rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi được đăng ký xe thanh lý nói trên.

Trân trọng./.  


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục làm giấy đăng ký xe moto mua thanh lý
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua lại 1 chiếc xe honda hai bánh từ lô hàng thanh lý không có giấy tờ gì hết bây giờ tôi muốn đăng ký xe để phù hợp để tôi thuận tiện đi làm. Hiện nay, gia đình khó khăn không có điều kiện mua xe mới rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi được đăng ký xe thanh lý nói trên.

Trân trọng./.  

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mua lại 1 chiếc xe honda hai bánh từ lô hàng thanh lý không có giấy tờ gì hết bây giờ tôi muốn đăng ký xe để phù hợp để tôi thuận tiện đi làm. Hiện nay, gia đình khó khăn không có điều kiện mua xe mới rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi được đăng ký xe thanh lý nói trên.

Trân trọng./.  

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: