(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định về việc trang bị bình chữa cháy cho Xưởng sản xuất hộ gia đình
Người hỏi : Nguyễn Thế Tài     Số điện thoại: 0961325964     Email: thetai2784@gmail.com     Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/10/2019 - 13 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 21/10/2019 - 16 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan!
Hiện nay gia đình tôi đang sản xuất ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Cho tôi đặt câu hỏi quy định về việc trang bị bình chữa cháy cho Xưởng sản xuất hộ gia đình


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định về việc trang bị bình chữa cháy cho Xưởng sản xuất hộ gia đình
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan!
Hiện nay gia đình tôi đang sản xuất ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Cho tôi đặt câu hỏi quy định về việc trang bị bình chữa cháy cho Xưởng sản xuất hộ gia đình

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan!
Hiện nay gia đình tôi đang sản xuất ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Cho tôi đặt câu hỏi quy định về việc trang bị bình chữa cháy cho Xưởng sản xuất hộ gia đình

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: