(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Phân loại, phân cấp công trình 09/07/2019 - 13 Giờ 08 phút
2 Dự toán phát sinh ngoài hợp đồng 09/07/2019 - 12 Giờ 30 phút
3 Bố trí các trường học 12/05/2019 - 10 Giờ 10 phút
4 ĐĂNG KÝ GIÁ 23/04/2019 - 10 Giờ 54 phút
5 Xây dựng nhà ở cho công nhân. 12/04/2019 - 07 Giờ 52 phút
6 Áp dụng Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 đối với công tác khảo sát, thiết kế công trình. 02/04/2019 - 09 Giờ 34 phút
7 câu hỏi ôn thi chứng chỉ 20/03/2019 - 15 Giờ 46 phút
8 Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng 14/03/2019 - 10 Giờ 37 phút
9 Phân cấp công trình xây dựng 11/03/2019 - 16 Giờ 25 phút
10 Cấp chứng chỉ hành nghề 11/02/2019 - 08 Giờ 51 phút
12TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: