(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Đất quy hoạch đường có cho tách thửa không? 04/11/2019 - 15 Giờ 21 phút
2 Bản vẻ thiết kế xây dựng nhà cấp 4 08/10/2019 - 10 Giờ 39 phút
3 Việc thành lập công ty dịch vụ bất động sản 03/10/2019 - 19 Giờ 28 phút
4 Nông nghiệp 02/10/2019 - 10 Giờ 07 phút
5 Đất phù hợp quy hoạch đất ở, không phù hợp quy hoạch chung tách 1000m2 có được không? 20/09/2019 - 11 Giờ 50 phút
6 Xây nhà cấp 4, xin giấy phép XD ở đâu 19/09/2019 - 08 Giờ 03 phút
7 Hỏi sở xây dựng về việc tách thửa theo Quyết định số 15 16/09/2019 - 09 Giờ 15 phút
8 Sở Xây dựng 5 13/09/2019 - 14 Giờ 48 phút
9 Tách thửa 11/09/2019 - 22 Giờ 50 phút
10 Tách thửa đất 11/09/2019 - 21 Giờ 47 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: