(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nông nghiệp
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/10/2019 - 10 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 07/10/2019 - 08 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay chủ trương và định hướng của tỉnh Tây Ninh là phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Qua đi tìm hiểu và học hỏi tôi có dự tính làm trồng nấm công nghệ cao tại 2hecta đất nông nghiệp sau nhà của tôi. xã tôi là xã nông thôn, không phải đô thị. Nên tôi muốn hỏi khi dựng nhà trồng nấm  kết cấu là cột thép, mái che và dựng các tấm lưới HDPE thì có phải xin giấy phép xây dựng hay không?

xin các cơ quan ban ngành hướng dẫn giúp , để tôi thực hiện. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 14/10/2019 - 11 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Căn cứ Điều 89 Luật Xây dựng thì trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có Giấy phép xây dựng (GPXD) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này; trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì được miễn GPXD.

- Điều kiện để cấp GPXD đối với công trình được quy định tại Điều 91 và Điều 92 Luật Xây dựng. Hồ sơ đề nghị cấp GPXD theo quy định tại Điều 95 Luật Xây dựng và Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

- Trường hợp công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết được duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng. Nếu công trình xây dựng có quy mô cấp 4 thì thuộc đối tượng không phải thẩm định thiết kế xây dựng.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nông nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay chủ trương và định hướng của tỉnh Tây Ninh là phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Qua đi tìm hiểu và học hỏi tôi có dự tính làm trồng nấm công nghệ cao tại 2hecta đất nông nghiệp sau nhà của tôi. xã tôi là xã nông thôn, không phải đô thị. Nên tôi muốn hỏi khi dựng nhà trồng nấm  kết cấu là cột thép, mái che và dựng các tấm lưới HDPE thì có phải xin giấy phép xây dựng hay không?

xin các cơ quan ban ngành hướng dẫn giúp , để tôi thực hiện. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay chủ trương và định hướng của tỉnh Tây Ninh là phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Qua đi tìm hiểu và học hỏi tôi có dự tính làm trồng nấm công nghệ cao tại 2hecta đất nông nghiệp sau nhà của tôi. xã tôi là xã nông thôn, không phải đô thị. Nên tôi muốn hỏi khi dựng nhà trồng nấm  kết cấu là cột thép, mái che và dựng các tấm lưới HDPE thì có phải xin giấy phép xây dựng hay không?

xin các cơ quan ban ngành hướng dẫn giúp , để tôi thực hiện. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: