(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HẠN MỨC GIAO ĐẤT
Người hỏi : TRAN VAN NAM     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/10/2019 - 09 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 07/10/2019 - 08 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

NĂM 2002 CHA TÔI ĐƯỢC CẤP 3HA ĐẤT CÂY HÀNG NĂM, NĂM 2005 CHA TÔI CHO CÁC ANH CHỊ EM TÔI HẾT DIỆN TÍCH 3 HA NÊU TRÊN. NĂM 2007 CHA TÔI CÓ MUA THÊM 3 HA ĐẤT TRỒNG MÌ MÀ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ, NAY CHA TÔI LÊN XÃ XIN LÀM SỔ ĐỎ THÌ CÁN BỘ TRẢ LỜI KHÔNG LÀM ĐƯỢC VÌ HẾT HẠN MỨC CẤP. XIN HỎI XÃ TRẢ LỜI NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG? VÌ CHA TÔI HIỆN NAY K ĐỨNG TÊN SỔ ĐỎ ĐỐI VỚI BẤT KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT NÀO? XIN CÁM ƠN!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 10/10/2019 - 10 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời nội dung như sau:

Người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 3ha đất trồng cây hàng năm.

Người sử dụng đất có nhu cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 3ha đất trồng mì nhận chuyển nhượng năm 2007 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu như sau:

“4. Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp thuê đất thì trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật….”

Như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường không có thẩm quyền xác định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND huyện, thành phố nơi có đất có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố nơi có đất có trách nhiệm xác định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, trình ký UBND huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Đề nghị người sử dụng đất liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện nơi có đất để hướng dẫn, trả lời cụ thể theo đúng thẩm quyền được quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HẠN MỨC GIAO ĐẤT
 Nội dung câu hỏi:

NĂM 2002 CHA TÔI ĐƯỢC CẤP 3HA ĐẤT CÂY HÀNG NĂM, NĂM 2005 CHA TÔI CHO CÁC ANH CHỊ EM TÔI HẾT DIỆN TÍCH 3 HA NÊU TRÊN. NĂM 2007 CHA TÔI CÓ MUA THÊM 3 HA ĐẤT TRỒNG MÌ MÀ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ, NAY CHA TÔI LÊN XÃ XIN LÀM SỔ ĐỎ THÌ CÁN BỘ TRẢ LỜI KHÔNG LÀM ĐƯỢC VÌ HẾT HẠN MỨC CẤP. XIN HỎI XÃ TRẢ LỜI NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG? VÌ CHA TÔI HIỆN NAY K ĐỨNG TÊN SỔ ĐỎ ĐỐI VỚI BẤT KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT NÀO? XIN CÁM ƠN!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

NĂM 2002 CHA TÔI ĐƯỢC CẤP 3HA ĐẤT CÂY HÀNG NĂM, NĂM 2005 CHA TÔI CHO CÁC ANH CHỊ EM TÔI HẾT DIỆN TÍCH 3 HA NÊU TRÊN. NĂM 2007 CHA TÔI CÓ MUA THÊM 3 HA ĐẤT TRỒNG MÌ MÀ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ, NAY CHA TÔI LÊN XÃ XIN LÀM SỔ ĐỎ THÌ CÁN BỘ TRẢ LỜI KHÔNG LÀM ĐƯỢC VÌ HẾT HẠN MỨC CẤP. XIN HỎI XÃ TRẢ LỜI NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG? VÌ CHA TÔI HIỆN NAY K ĐỨNG TÊN SỔ ĐỎ ĐỐI VỚI BẤT KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT NÀO? XIN CÁM ƠN!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: