(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cung cấp Hướng dẫn về tách thửa diện tích đất trên 2000m2
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Vp ĐKĐĐ Tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/12/2019 - 17 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 20/12/2019 - 17 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết Sở xây dựng đã ban hành hướng dẫn số n2349/HD-SXD ngày 5/9/2019 và Hướng dẫn số 3442/HD-SXD ngày 29/11/2019 quy định về tách thửa đất có diện tích trên 2000m2 nhưng tôi tìm trên văn bản tỉnh Tây Ninh thì không thấy có. Vậy tôi xin được cung cấp file hướng dẫn trên để về sử dụng thực hiện. Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 25/12/2019 - 07 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi như sau:

- Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản: Hướng dẫn số 2349/HD-SXD ngày 05/9/2019 về các bước thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo hình thức chỉ định chủ đầu tư, Hướng dẫn số 3442/HD-SXD ngày 29/11/2019 Quy trình thẩm định Bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được quy định tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, Sở Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể trường hợp tách thửa đất có diện tích trên 2.000 m2.

- Các Hướng dẫn trên Sở Xây dựng đã gửi cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ https://soxaydung.tayninh.gov.vn tại mục Nhà – Bất động sản.

Nay Sở Xây dựng cung cấp cho cá nhân không ghi tên, địa chỉ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh tham khảo./.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cung cấp Hướng dẫn về tách thửa diện tích đất trên 2000m2
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết Sở xây dựng đã ban hành hướng dẫn số n2349/HD-SXD ngày 5/9/2019 và Hướng dẫn số 3442/HD-SXD ngày 29/11/2019 quy định về tách thửa đất có diện tích trên 2000m2 nhưng tôi tìm trên văn bản tỉnh Tây Ninh thì không thấy có. Vậy tôi xin được cung cấp file hướng dẫn trên để về sử dụng thực hiện. Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết Sở xây dựng đã ban hành hướng dẫn số n2349/HD-SXD ngày 5/9/2019 và Hướng dẫn số 3442/HD-SXD ngày 29/11/2019 quy định về tách thửa đất có diện tích trên 2000m2 nhưng tôi tìm trên văn bản tỉnh Tây Ninh thì không thấy có. Vậy tôi xin được cung cấp file hướng dẫn trên để về sử dụng thực hiện. Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: