(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đất quy hoạch đường có cho tách thửa không?
Người hỏi : Trần Văn Phát     Số điện thoại: 0908372393     Email:      Địa chỉ: Phường 2
Ngày hỏi: 04/11/2019 - 15 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 08/11/2019 - 14 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Trần Văn Phát có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại khu phố 2, phường 2, TP Tây Ninh, thuộc thửa số 140, tờ bản đồ số 13, diện tích 851.1m2. Nay tôi có nhu cầu tặng cho em trai một phần đất, tôi lên phòng quản lý đô thị nộp hồ sơ tổng thể mặt bằng để tách thửa, nhưng cán bộ tiếp nhận trả lời đất tôi vướn quy hoạch đường giao thông theo quyết định số 15 không thể tách thửa được. Vậy trả lời của bán bộ phòng quản lý đô thị có đúng không? Tôi có đọc qua quyết định số 15 không thấy mục nào quy định không cho tách thửa đối với đất quy hoạch đường giao thông.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 13/11/2019 - 08 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

Tại Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 quy định điều kiện chung để được tách thửa đất: “Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định này, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc lộ giới quy hoạch đường giao thông hoặc phần diện tích thuộc phạm vi lưu không kênh.”

Do đó, việc căn cứ vào quy hoạch lộ giới đường giao thông để giải quyết tách thửa là có cở sở. Trường hợp của ông Trần Văn Phát, đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố cung cấp thông tin về quy hoạch, xác định phần diện tích còn lại của thửa đất nếu có (sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc lộ giới quy hoạch đường giao thông) cho người dân theo quy định./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 20/11/2019 - 08 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến ông Trần Văn Phát như sau:

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh  quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND).

        Theo khoảng 3 điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quy định: Điều kiện chung để được tách thửa đất  “Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định này, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc lộ giới quy hoạch đường giao thông hoặc phần diện tích thuộc phạm vi lưu không kênh”.

          Như vậy đối với thửa đất sau khi trừ diện tích đất thuộc lộ giới quy hoạch phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh tương ứng với từng loại đất mà ông đang sở hữu. Để biết chính xác thông tinh quy hoạch về thửa đất củng như việc tách thửa của thửa đất trên ông liên hệ trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố để có thể trả lời ông rõ hơn.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đất quy hoạch đường có cho tách thửa không?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Trần Văn Phát có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại khu phố 2, phường 2, TP Tây Ninh, thuộc thửa số 140, tờ bản đồ số 13, diện tích 851.1m2. Nay tôi có nhu cầu tặng cho em trai một phần đất, tôi lên phòng quản lý đô thị nộp hồ sơ tổng thể mặt bằng để tách thửa, nhưng cán bộ tiếp nhận trả lời đất tôi vướn quy hoạch đường giao thông theo quyết định số 15 không thể tách thửa được. Vậy trả lời của bán bộ phòng quản lý đô thị có đúng không? Tôi có đọc qua quyết định số 15 không thấy mục nào quy định không cho tách thửa đối với đất quy hoạch đường giao thông.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Trần Văn Phát có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

Tôi có 1 mảnh đất tại khu phố 2, phường 2, TP Tây Ninh, thuộc thửa số 140, tờ bản đồ số 13, diện tích 851.1m2. Nay tôi có nhu cầu tặng cho em trai một phần đất, tôi lên phòng quản lý đô thị nộp hồ sơ tổng thể mặt bằng để tách thửa, nhưng cán bộ tiếp nhận trả lời đất tôi vướn quy hoạch đường giao thông theo quyết định số 15 không thể tách thửa được. Vậy trả lời của bán bộ phòng quản lý đô thị có đúng không? Tôi có đọc qua quyết định số 15 không thấy mục nào quy định không cho tách thửa đối với đất quy hoạch đường giao thông.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: