(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU 24/07/2019 - 11 Giờ 57 phút
2 hiệu lực hoặc có văn bản thay thế 22/07/2019 - 09 Giờ 00 phút
3 Không cho Làm thủ tục chuyển nhượng đất 12/07/2019 - 21 Giờ 57 phút
4 Bãi rác Tân Hưng bốc mùi hôi thối 11/07/2019 - 08 Giờ 49 phút
5 Đề nghị thanh kiểm tra xác minh toàn diện tính chính xác (BĐ.299-Số 1, BĐ.VN2000-Số 7, BĐ.VN2000-Số 15) 15/06/2019 - 11 Giờ 45 phút
6 Thủ tục hành chính 14/06/2019 - 11 Giờ 01 phút
7 Bản đồ địa chính bị SAI, cơ quan quản lý đất đai sẽ làm gì để khắc phục hậu quả? 06/06/2019 - 08 Giờ 57 phút
8 về tách thửa theo Quyết định 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh 28/05/2019 - 17 Giờ 42 phút
9 Tách thửa để chuyển mục đích dử dụng đất 22/05/2019 - 13 Giờ 45 phút
10 Bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh 21/05/2019 - 07 Giờ 39 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: