(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 kính nhờ sở TN MT tỉnh trả lời: về tách thửa 14/05/2019 - 16 Giờ 18 phút
2 thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 14/05/2019 - 08 Giờ 12 phút
3 Cấp Giấy chứng nhận trễ hẹn 11/05/2019 - 11 Giờ 24 phút
4 Tách thửa không được 11/05/2019 - 11 Giờ 10 phút
5 kính nhờ sở TN MT tỉnh trả lời: về tách thửa . Những ngày qua tại sao không cho tách thửa (nhờ trả lời rõ ràng) 08/05/2019 - 14 Giờ 16 phút
6 Thỏa thuận quyền sử dụng đất được cấp cho " Hộ" 24/04/2019 - 14 Giờ 36 phút
7 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11/04/2019 - 16 Giờ 16 phút
8 Sớm xác định ranh giới đất cho người dân tại Ninh Sơn. 31/03/2019 - 22 Giờ 19 phút
9 sở tài nguyên môi trường 30/03/2019 - 14 Giờ 45 phút
10 kính hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường 28/03/2019 - 16 Giờ 13 phút
12TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: