(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Thi giáo vien giỏi cấp Tỉnh 09/09/2019 - 06 Giờ 57 phút
2 Thời gian học và phân phôi chương trình đôi với các trung tâm GDTX 06/09/2019 - 21 Giờ 51 phút
3 Tuyển viên chức 29/08/2019 - 13 Giờ 22 phút
4 Điều kiện để được nhập học trở lại sau thời gian dài nghỉ học 19/08/2019 - 22 Giờ 50 phút
5 Ngoài địa bàn có được học? 31/07/2019 - 11 Giờ 15 phút
6 chế độ giảm trừ tiết cho giáo viên 29/07/2019 - 14 Giờ 01 phút
7 Bằng cấp đối với nhân viên y tế trong trường học 26/07/2019 - 15 Giờ 07 phút
8 Giấy chứng nhận 22/07/2019 - 07 Giờ 14 phút
9 giáo dục 21/07/2019 - 22 Giờ 40 phút
10 Điểm ưu tiên xét đại học 18/07/2019 - 19 Giờ 16 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: