(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Hỏi về điều kiện tham dự học lớp Thạc sĩ quản lý GD 29/10/2019 - 23 Giờ 14 phút
2 Công tác hội giảng cấp huyện -cấp tỉnh 23/09/2019 - 12 Giờ 31 phút
3 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH THỊ TRẤN HÒA THÀNH "BẺ CONG" ĐIỀU LỆ. 21/09/2019 - 08 Giờ 09 phút
4 Thi giáo vien giỏi cấp Tỉnh 09/09/2019 - 06 Giờ 57 phút
5 Thời gian học và phân phôi chương trình đôi với các trung tâm GDTX 06/09/2019 - 21 Giờ 51 phút
6 Tuyển viên chức 29/08/2019 - 13 Giờ 22 phút
7 Điều kiện để được nhập học trở lại sau thời gian dài nghỉ học 19/08/2019 - 22 Giờ 50 phút
8 Ngoài địa bàn có được học? 31/07/2019 - 11 Giờ 15 phút
9 chế độ giảm trừ tiết cho giáo viên 29/07/2019 - 14 Giờ 01 phút
10 Bằng cấp đối với nhân viên y tế trong trường học 26/07/2019 - 15 Giờ 07 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: