(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Cấp giấy khi mua trúng đấu giá(Đất có một phần quy hoạch lộ giới) 21/10/2019 - 10 Giờ 57 phút
2 Cải cách hành chính 14/10/2019 - 13 Giờ 57 phút
3 Ngập nước 12/10/2019 - 18 Giờ 47 phút
4 Danh sách cở sở khám sức khoẻ lái xe 09/10/2019 - 14 Giờ 00 phút
5 Lập DTM cho Nông trường mía theo Nghị định 40:2019/NĐ-CP 09/10/2019 - 10 Giờ 53 phút
6 Về cải cách hành chính 09/10/2019 - 07 Giờ 16 phút
7 Tách thửa 08/10/2019 - 21 Giờ 22 phút
8 Bản vẻ thiết kế xây dựng nhà cấp 4 08/10/2019 - 10 Giờ 39 phút
9 Các bất cập tại Trường Tiểu học Đá Hàng 08/10/2019 - 07 Giờ 31 phút
10 đính chính nội dung hỏi về phụ cấp độc hại 07/10/2019 - 14 Giờ 43 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: