(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Ký tên vào bản trích đo địa chính, trích lục sơ đồ thửa đất 12/12/2019 - 09 Giờ 36 phút
2 Mua file bản đồ quy hoạch thành phố Tây Ninh cần liên hệ đơn vị nào? 10/12/2019 - 11 Giờ 29 phút
3 Xin phép xây dựng nhà ở 09/12/2019 - 12 Giờ 01 phút
4 An toàn lao động 06/12/2019 - 08 Giờ 28 phút
5 LẤN CHIẾM LÒNG LỀ ĐƯỜNG 05/12/2019 - 19 Giờ 02 phút
6 chi tiền thẩm định 04/12/2019 - 07 Giờ 41 phút
7 tiền lương 03/12/2019 - 15 Giờ 06 phút
8 Văn bản pháp luật, thủ tục về nuôi chim yến 03/12/2019 - 11 Giờ 13 phút
9 Vị trí Chuyển mục đích sau khi trừ lộ giới và áp dụng quy hoạch gì phù hợp? 03/12/2019 - 10 Giờ 22 phút
10 Hồ sơ đo đạc trễ hẹn không xin lỗi dân 03/12/2019 - 08 Giờ 53 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: